Přejít k obsahu

DS Přijímací řízení

DS Přijímací řízení

Přijímací řízení do programů DSP se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU, část 3, čl. 43 a pokynem rektora č. 6R/2000 (viz legislativa).
PŘIHLÁŠKA ke studiu v doktorském studijním programu na Západočeské univerzitě v Plzni se zahájením v akademickém roce 2019/2020
Vstupní požadavky
Další informace - termíny přijímacího řízení, platba za přijímací řízení, zahájení studia, informace pro studenty končící studium v letošním roce, atd.

Patička