Přejít k obsahu

DS Terminy

DS Terminy

Termín odevzdání přihlášky: do 31. května 2019

Termín přijímací zkoušky: bude doplněno, předběžně červen 2019

Studium v doktorských programech je zahajováno od 1. září 2019.

Přihláška se podává na studijním oddělení

Petra Vošahlíková, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň vosahlik@fpe.zcu.cz, tel.:377 636 010

Uchazeči, kteří v tomto akademickém roce končí studium, doplní ihned po promoci své materiály o kopii diplomu a na základě toho jim bude teprve vystaven dekret o přijetí.

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru. Témata pro obor Teorie vzdělávání ve fyzice naleznete zde

Patička