Přejít k obsahu

DS Studijní plán

DS Studijní plán

Vysoká škola Západočeká univerzita v Plzni
Součást vysoké školy Fakulta pedagogická
Název studijního programu Specializace v pedagogice
Název studijního oboru Teorie vzdělávání ve fyzice
Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející
Současný stav nauky o magnetismu a magnetických vlastnostech látek se zřetelem na školskou fyziku 15 hod. zkouška obor. před. Doc. Havel
Měřicí převodníky fyzikálních veličin 30 hod. zkouška aplil. zákl. Doc. Rauner
Použití modelů ve vyučování fyziky 10 hod. zkouška obor. před. Doc. Rauner
Pokroky v moderní fyzice 20 hod. zkouška teor. zákl. Prof. Vlček
Počítačová podpora výuky fyziky 30 hod. zkouška aplil. zákl. Doc. Havel
Moderní poznatky astronomie 26 hod. zkouška obor. před. RNDr. Randa
Impulzy věd o výchově pro změnu školy a pojetí učitelské profese 15 hod. zkouška teor. zákl. Prof. Helus
Mechanika kontinua 15 hod. zkouška aplil. zákl. Prof. Rosenberg
Termodynamika živých a chemických systémů 15 hod. zkouška obor. před. RNDr. Holeček
Termodynamika nevratných procesů 30 hod. zkouška obor. před. RNDr. Holeček
Filosofie fyziky 15 hod. zkouška teor. zákl. Doc. Slavík
Experimenty ve fyzice a jejím vyučování 26 hod. zápočet aplil. zákl. Doc. Havel

Patička