Přejít k obsahu

Projekt VS-15-033

Tvořivost studentů preprimárního vzdělávání

Milé kolegyně, milí kolegové,

nacházíte se na stránkách projektu VS-15-033 Tvořivost studentů preprimárního vzdělávání. Jeho cílem bylo vytvořit a realizovat činnosti rozvíjející předmatematické představy dětí v mateřské škole. Aktivity vycházejí z cílů předmatematické výchovy obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a jsou zaměřené na práci s výroky, přiřazování, porovnávání, usuzování, pravidelnosti a závislosti, na poznávání prostorových útvarů, propedeutiku pravděpodobnosti, shodná zobrazení, orientaci v prostoru, na přípravu k řešení slovních úloh, propedeutiku měření obsahu a objemu rovinných a prostorových útvarů, zmenšování, korekci celku, prvky kombinatoriky a vytváření představy přirozeného čísla.

Najdete zde pravidla jednotlivých činností a kompetence, které rozvíjejí. Můžete si stáhnout připravené pracovní listy, prohlédnout si fotografie a videozáznamy z realizace s dětmi v mateřských školách. Na přípravě a realizaci aktivit se podílely studentky předmětu Rozvoj logického a matematického myšlení 2 a naše absolventky:

 •  Regina Babková (Shodná zobrazení)
 •  Barbora Bendová (Prostorové útvary)
 •  Martina Čejková (Příprava na slovní úlohy)
 •  Dagmar Dušková (Prvky kombinatoriky)
 •  Zuzana Chaloupková (Práce s výroky)
 •  Jana Kalinská (Pravděpodobnost)
 •  Lenka Karlová (Měření obsahu a objemu)
 •  Veronika Kubicová (Orientace v prostoru)
 •  Michaela Marková (Prostorové útvary)
 •  Miroslava Meineltová (Usuzování)
 •  Kateřina Mikanová (Porovnávání)
 •  Petra Mrhálková (Příprava na slovní úlohy)
 •  Eliška Nováková (Pravidelnosti, závislosti)
 •  Lenka Polívková (Přirozené číslo)
 •  Lucia Rubášová (Usuzování)
 •  Aneta Řeháková (Příprava na slovní úlohy)
 •  Jana Řezáčová (Usuzování)
 •  Michaela Šimonová (Přirozené číslo)
 •  Pavla Šímová (Práce s výroky)
 •  Zuzana Štruncová (Přiřazování)
 •  Petra Troupová (Přiřazování)
 •  Sandra Tymlová (Orientace v prostoru)
 •  Jana Uzlová (Korekce celku)
 •  Blanka Zichová (Zmenšování)

Budeme rádi, pokud se aktivity vytvořené v rámci projektu stanou inspirací pro Vaši práci s dětmi.

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., řešitelka projektu
Mgr. Martina Kašparová, Ph.D., PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D., spoluřešitelé

 


Kapitoly:

Patička