Přejít k obsahu

Projekt VS-14-029

Počítačové metody řešení matematických úloh a dokazování některých tříd matematických vět

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nacházíte se na stránkách projektu VS-14-029 Počítačové metody řešení matematických úloh a dokazování některých tříd matematických vět, jehož jedním cílem bylo vytvořit webové stránky věnované počítačovému řešení některých typů matematických úloh a pozadí těchto metod řešení. Konkrétně se jedná o problematiku strojového řešení polynomiálních rovností, nerovností a soustav, dokazování některých tříd matematických vět či využití eliminace kvantifikátorů.

Najdete zde představení některých metod faktorizace polynomů, eliminace kvantifikátorů včetně možností jejího využití v různých typech matematických úloh (včetně například řešení slovních úloh), ukázku práce s Gröbnerovými bázemi...

Na přípravě a realizaci projektu s přesahem do vybraných předmětů vyučovaných na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy se podíleli doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D. a Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

Budeme rádi, když pro Vás budou informace zde obsažené zajímavé a poučné a uvedené příklady a aktivity se Vám stanou inspirací při další práci.

Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D., řešitel projektu
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., Mgr. Martina Kašparová, Ph.D., spoluřešitelé


Kapitoly:

1 Některé metody faktorizace polynomů

2 Eliminace kvantifikátorů

3 Související články a publikace

Patička