Přejít k obsahu

Projekt FRVŠ 1003/2012

Matematické modelování v predprimárním vzdělávání

Milé kolegyně, milí kolegové, nacházíte se na stránkách projektu FRVŠ 1003/2012/F6d Matematické modelování v predprimárním vzdělávání, jehož cílem bylo vytvořit konkrétní náměty činností pro děti mateřských škol. Aktivity vycházejí z cílů předmatematické výchovy obsažených v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání (2004) a jsou zaměřené na práci s výroky, na metody řešení (přiřazování, porovnávání, uspořádání, třídění, usuzování), na vytváření představy přirozeného čísla, závislosti, pravidelnosti, prvky kombinatoriky, jednotažky, rovinné a prostorové útvary a orientaci v prostoru a rovině.

Najdete zde pravidla a popis jednotlivých činností a kompetence, které rozvíjejí. Můžete si stáhnout připravené pracovní listy a prohlédnout si fotografie nebo videozáznamy z realizace s dětmi v mateřských školách. Text obsahuje i fotografie her a pomůcek dostupných na našem trhu, které rozvíjejí různé předmatematické kompetence dětí. Na přípravě a realizaci aktivit se v rámci předmětu Rozvoj logického a matematického myšlení 2 podíleli:

 • Martina Dolejšová (Rovinné útvary)
 • Michaela Janošťáková (Orientace v rovině)
 • Pavla Kořánová (Pravidelnosti a závislosti)
 • Klára Kořínková (Přiřazování)
 • Ondřej Koželuh (Třídění)
 • Kateřina Králíčková (Vytváření představy přirozeného čísla)
 • Eliška Krylová (Porovnávání)
 • Martina Morávková (Orientace v prostoru)
 • Mariana Mužíková (Usuzování, Kombinatorika)
 • Aneta Řeháková (Třídění)
 • Jaroslava Siládiová (Práce s výroky, Prostorové útvary)
 • Lucie Šafaříková (Uspořádání)
 • Lenka Zozuláková (Jednotažky)

Webové stránky projektu vytvořil doktorand Mgr. Lukáš Honzík.

Byli bychom rádi, kdyby se aktivity, které naleznete na stránkách projektu, staly pro Vás inspirací při práci s dětmi.

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., řešitelka projektu

 


Kapitoly:

Patička