Přejít k obsahu

Přijímací řízení

Studium v bakalářském programu Přírodovědná studia obor Matematická studia
Test bude mít formu podobnou maturitní zkoušce, na rozdíl od maturitní zkoušky nejsou dovoleny ani kalkulátory ani tabulky. Obsahuje 30 otázek, ke každé jsou nabídnuty 4 odpovědi, z nichž vždy jedna je správná. Za výběr správné odpovědi se uděluje 1 bod, za výběr špatné se neudělí nic. Na test je vyhrazeno 60 minut, během nichž je ještě potřeba zvládnout zapsat správné odpovědi do záznamového archu.
Pokud jde o obsah, projděte si náplň školního vzdělávacího programu některého gymnázia, např. program klatovského Gymnázia J. Vrchlického http://klatovynet.cz/gymkt/user/skola/svp-vyssi.pdf, kde se jedná o obsah vyučovacích předmětů matematika a seminář z matematiky (str. 152-164 a str. 430-431 zmíněného dokumentu pdf, tj. bez diferenciálního a integrálního počtu). Další informace k přijímacímu řízení naleznete zde.
Přípravný kurz z matematiky (obor Matematická studia) - informace ke kurzu, přihláška
Přijímací zkouška nanečisto (obor Matematická studia) - přihláška, další informace ke zkoušce nanečisto budou časem upřesněny

Studium v navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZŠ obor Učitelství matematiky pro ZŠ
Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, podrobnější informace naleznete zde.
Okruhy otázek, na které může být uchazeč v průběhu pohovoru dotázán.

Studium v doktorském programu Matematika obor Obecné otázky matematiky
Přijímací zkoušky zajišťuje Fakulta aplikovaných věd, podrobnější informace naleznete zde.


Ukázka přijímacích zkoušek z loňského roku je k nahlédnutí zde, záznamový arch se správnými odpověďmi je zde.

Patička