Přejít k obsahu

Obhájené diplomové práce

Akademický rok 2018/2019

 • autorka: Barbora Ulrychová
  téma práce: Dirichletův princip
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 

Akademický rok 2017/2018

 • autorka: Dominika Batková
  téma práce: Matematická soutěž na 1. stupni základní školy
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Kristýna Eretová
  téma práce: Projektové vyučování v matematice na I. stupni základní školy
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Michal Fronk
  téma práce: Eliminační metody v novověku
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Karolína Kastlová
  téma práce: Úsečka v učivu matematiky 1. stupně
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Anna Knetlová
  téma práce: Mnohostěny a jejich využití ve výuce
  vedoucí práce: RNDr. Václav Kohout, Ph.D.
 • autorka: Michaela Skalová
  téma práce: Čas a časové údaje ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Lucie Stará
  téma práce: Činnosti vedoucí ke správnému chápání rovinných útvarů na 1. stupni
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 

Akademický rok 2016/2017

 • autorka: Kateřina Bábíčková
  téma práce: Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Monika Bláhová
  téma práce: Gröbnerovy báze a eliminační ideály
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Nikol Dědková
  téma práce: Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Dana Dimová
  téma práce: Celá čísla v učivu matematiky na ZŠ a problémy s nimi
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Magda Kubecová
  téma práce: Aplikační úlohy ze zdravotnického prostředí
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Lenka Němcová
  téma práce: Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Jitka Trymlová
  téma práce: Využití sudoku v prvním a druhém ročníku ZŠ
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Jitka Vlková
  téma práce: Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy
  vedoucí práce: Mgr. Regina Hrabětová, Ph.D.

Patička