Přejít k obsahu

Obhájené bakalářské práce

Akademický rok 2018/2019

 • autorka: Jiřina Přerovská
  téma práce: Transformace dimenze
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Zuzana Šiklová
  téma práce: Transformace velikosti
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 

Akademický rok 2017/2018

 • autorka: Tereza Činčerová
  téma práce: Popularizace matematiky prostřednictvím geocachingu
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autor: Martin Dudek
  téma práce: Některé řadící algoritmy
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Kateřina Fischerová
  téma práce: Diofantické rovnice a slovní úlohy
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Eva Hrúzová
  téma práce: Některé aplikace lineární algebry
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Miroslava Majerová
  téma práce: Práce se závislostmi v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Gabriela Stulíková
  téma práce: Testování prvočíselnosti
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Markéta Urbanová
  téma práce: Orientace v rovině u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Lucie Vávrová
  téma práce: Řešení jednotažek dětmi v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 

Akademický rok 2016/2017

 • autorka: Monika Anselmová
  téma práce: Příklady na finanční matematiku
  vedoucí práce: RNDr. Václav Kohout, Ph.D.
 • autorka: Tereza Bittenglová
  téma práce: Význam práce se stavebnicemi u dětí předškolního věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Lucie Ceplechová
  téma práce: Vyšetřování průběhu funkcí - řešené příklady
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Kateřina Čubová
  téma práce: Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Pavla Filipovičová
  téma práce: Hledání celočíselných závislostí mezi reálnými čísly
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Martina Gadasová
  téma práce: Region Krnovsko jako zdroj matematických úloh
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Zuzana Hořanová
  téma práce: Představivost prostorových útvarů v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Andrea Jabůrková
  téma práce: Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Petra Lachmanová
  téma práce: Využití aktivit pro rozvoj matematického a logického myšlení při výuce anglického jazyka u dětí v předškolním věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Katečina Matoušková
  téma práce: Využití matematických her v předškolním vzdělání
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Veronika Pömlová
  téma práce: Využití stavby v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Marie Rašková
  téma práce: Představa rovinných útvarů u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Eva Rothová
  téma práce: Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na oblast orientace v prostoru
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Barbora Štaifová
  téma práce: Vektorové prostory polynomů
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Petra Trtíková
  téma práce: Využití manipulativní geometrie jako dílčího diagnostického prostředku v oblasti kognitivních funkcí
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Patička