Přejít k obsahu

Diplomové práce

Termín odevzdání diplomových prací pro letní termín obhajob je stanoven na 30. dubna 2020 (ale nenechávejte to na poslední chvíli). Práce se odevzdávají na sekretariátu katedry. Termín obhajob bude podle harmonogramu akademického roku v týdnu 15.-19. června 2020.
Před odevzdáním práce student na Portálu vyplní příslušný formulář týkající se práce i s jejím názvem v angličtině. Odevzdávané práce musí být opatřeny nejen kapsou na přiložené CD, ale též kapsou či páskou pro posudky. Při odevzdávání hotové práce student zároveň přinese vyplněnou přihlášku k obhajobě.
Zároveň je nutné připomenout, že v případě neodevzdání práce do termínu uvedeného v jejím zadání je student povinen požádat oficiální žádostí o prodloužení tohoto termínu děkana, jinak mu bude ukončeno studium pro nesplnění požadavků.


 

Témata diplomových prací vypsaná v akademickém roce 2019/2020
Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro základní školy

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 • Soubor interaktivních úloh kruhové inverze

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 • Matematické úlohy ze starších českých knih a časopisů
 • volné téma schválené vedoucím práce

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

 • Podobnost ve výuce matematiky na 2. st. ZŠ

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

 • Náhodná rozdělení odvozená z normálního rozdělení
 • Spojitost zobrazení
Magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Jan Frank

 • Environmentální výchova a možnosti jejího začlenění do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ
 • Matematika všude kolem nás
 • Některé možnosti využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 • volné téma schválené vedoucím práce

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 • Využití vlastivědy ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 • Práce s daty v matematice 1. stupně
 • Pohybové činnosti v matematice
 • Využití přírodovědných poznatků ve výuce matematiky

U studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je možné téma vybrat po dohodě s vyučujícím.

Patička