Přejít k obsahu

Diplomové práce

Témata diplomových prací vypsaná v akademickém roce 2019/2020
Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro základní školy

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 • Soubor interaktivních úloh kruhové inverze

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 • Matematické úlohy ze starších českých knih a časopisů
 • volné téma schválené vedoucím práce

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

 • Podobnost ve výuce matematiky na 2. st. ZŠ

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

 • Náhodná rozdělení odvozená z normálního rozdělení
 • Spojitost zobrazení
Magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Jan Frank

 • Environmentální výchova a možnosti jejího začlenění do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ
 • Matematika všude kolem nás
 • Některé možnosti využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 • volné téma schválené vedoucím práce

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 • Využití vlastivědy ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 • Práce s daty v matematice 1. stupně
 • Pohybové činnosti v matematice
 • Využití přírodovědných poznatků ve výuce matematiky

U studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je možné téma vybrat po dohodě s vyučujícím.

Patička