Přejít k obsahu

Bakalářské práce

Termín odevzdání bakalářských prací pro letní termín obhajob je stanoven na 30. dubna 2020 (ale nenechávejte to na poslední chvíli). Práce se odevzdávají na sekretariátu katedry. Termín obhajob bude podle harmonogramu akademického roku v týdnu 15.-19. června 2020.
Před odevzdáním práce student na Portálu vyplní příslušný formulář týkající se práce i s jejím názvem v angličtině. Odevzdávané práce musí být opatřeny nejen kapsou na přiložené CD, ale též kapsou či páskou pro posudky. Při odevzdávání hotové práce student zároveň přinese vyplněnou přihlášku k obhajobě.
Zároveň je nutné připomenout, že v případě neodevzdání práce do termínu uvedeného v jejím zadání je student povinen požádat oficiální žádostí o prodloužení tohoto termínu děkana, jinak mu bude ukončeno studium pro nesplnění požadavků.


 

Témata bakalářských prací vypsaná v akademickém roce 2018/2019
pro obor Matematická studia

(a zároveň témata prací pro předmět KMT/PROB pro studenty s hlavním sloupem matematikou)

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

  • Úlohy rekreační matematiky

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

  • Úlohy o dělitelnosti

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

  • Polynomiální substituce a rozklady

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

  • Simulace a metoda Monte Carlo
  • Limitní věty - historie včetně způsobů důkazů a ukázek využití

 

Témata bakalářských prací vypsaná v akademickém roce 2018/2019
pro obor Učitelství pro mateřské školy

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

  • Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů
  • Schopnost dětí v mateřské škole usuzovat
  • Připravenost dětí v mateřské škole na řešení slovních úloh
  • Práce s přirozeným číslem v mateřské škole

 

Jak postupovat při řešení bakalářské práce na FPE

Patička