Přejít k obsahu

Bakalářské práce

Témata bakalářských prací vypsaná v akademickém roce 2016/2017
pro obor Matematická studia

(a zároveň témata prací pro předmět KMT/PROB pro studenty s hlavním sloupem matematikou)

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 • Některé řadicí algoritmy
 • Popularizace matematiky prostřednictvím geocachingu
 • Diofantické rovnice a slovní úlohy
 • Dělitelnost v různých oborech integrity

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 • Dva faktorizační algoritmy
 • Srinivasa Ramanujan a dnešní školní výuka
 • Výrazy s odmocninami
 • Pozitivně semidefinitní polynomy a matice

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

 • Polynomiální substituce a rozklady
 • Reálná čísla a teorie reálných čísel v dějinách matematiky
 • Některé aplikace lineární algebry

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

 • Kombinatorické úlohy o kombinacích
 • Rozdělení s těžkými chvosty
 • Věty extremální statistiky
 • Statistická simulace
 • Vlastní čísla a vektory matic - náhradní téma

 

Témata bakalářských prací vypsaná v akademickém roce 2016/2017
pro obor Učitelství pro mateřské školy

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 • Práce se závislostmi v mateřské škole
 • Řešení jednotažek dětmi v mateřské škole
 • Orientace v prostoru u dětí v mateřské škole
 • Orientace v rovině u dětí v mateřské škole

 

Jak postupovat při řešení bakalářské práce na FPE

Patička