Přejít k obsahu

SVOČ oddělení matematiky KMT 2019

V pondělí 15. dubna na oddělení matematiky KMT proběhla katedrální část soutěže SVOČ. Porotě bylo představeno celkem osm prací napříč obory Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, bakalářských Matematických studií i navazujícího magistersného Učitelství matematiky pro ZŠ.

 

Umístění soutěžících na prvních třech místech:

1. místo Renata Dvořáková (Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky a ostatních předmětů na prvním stupni ZŠ)
Jiřina Přerovská (Transformace dimenze)
Pavel Trenčan (Úvod do využití softwaru Mathematica v geografii)
2. místo Michaela Chmelíková (Didaktická hra ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ jako nástroj rozvoje žákovských kompetencí)
Pavlína Černá (Reálná čísla a teorie reálných čísel v dějinách matematiky)
Nina Košťálová (Schopnosti dětí řešit úlohy na principu stromu třídění)
3. místo Andrea Trávníčková (Činnosti vedoucí ke správnému chápání prostorových útvarů na 1. stupni ZŠ)

Patička