Přejít k obsahu

SVOČ oddělení matematiky KMT 2017

Ve středu 12. dubna se za účasti studentů z oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, konalo katedrální kolo SVOČ. Studenti porotě předvedli své práce, které doprovodili prezentacemi.

 

Umístění soutěžících na prvních třech místech:

1. místo Lenka Němcová (Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich)
Petra Trtíková (Využití manipulativní geometrie jako dílčího diagnostického prostředku v oblasti kognitivních funkcí)
2. místo Monika Bláhová (Gröbnerovy báze a eliminační ideály)
Jitka Vlková (Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy)
3. místo Kateřina Čubová (Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí)

Patička