Přejít k obsahu

SVOČ oddělení matematiky 2014

Katedrální kolo SVOČ proběhlo v úterý 15. IV. a zúčastnilo se jej celkem 10 studentů z oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Matematická studia a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.


 

Umístění soutěžících na prvních třech místech:

1. místo Lucie Landsingerová (Izolace obtížnosti při osvojování násobilky na 1. stupni základní školy)
Hana Reháková (Soustavy polynomiálních rovnic se dvěma neznámými)
Daniel Tyr (Pokročilé sumační algoritmy)
2. místo Jana Uzlová (Korekce celku u dětí v mateřské škole)
3. místo Martina Stehlíková (Učivo zlomků na 2. stupni základní školy)
Jan Frank (Číslo Pí a jeho aproximace)

Patička