Přejít k obsahu

SVOČ oddělení matematiky 2013

Katedrální kolo SVOČ, respektive jeho část na oddělení matematiky, se konalo 18. IV. a zúčastnilo se jej celkem 9 studentů z oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Matematická studia a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

 

Umístění soutěžících na prvních třech místech:

1. místo Stanislav Hefler (Příklady na dělitelnost v oborech integrity)
Marika Stanisavljevičová (Nestandardní aplikační úlohy v matematice)
2. místo Mariana Mužíková (Předmatematické schopnosti dětí v předškolním vzdělávání se zaměřením na prvky kombinatoriky)
Ivana Rybárová (Limity a různé způsoby jejich výpočtu)
Ivana Špírková (Historie matic)
Veronika Uhrová (Úlohy vedoucí na soustavy polynomiálních rovnic a metody jejich řešení v dějinách evropské matematiky)
3. místo Kateřina Ryplová (Labyrinty v mateřské škole)
Daniel Tyr (Pokročilé sumační algoritmy)

Patička