Přejít k obsahu

SVOČ oddělení matematiky 2012

Katedrální kolo SVOČ, respektive jeho část na oddělení matematiky, se konalo 12. IV. a zúčastnilo se jej celkem 9 studentů z oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Matematická studia a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

 

Umístění soutěžících na prvních třech místech:

1. místo Petra Konjatová (Interaktivní úlohy Mongeova promítání)
2. místo Jitka Trymlová (Sudoku jako nástroj rozvíjení kompetencí k řešení problémů)
Daniel Tyr (Základní sumační algoritmy)
3. místo Eva Mašková (Gram-Schmidtův ortogonalizační proces a LLL algoritmus)
Jarmila Myslivečková (Reedukace žáka 1. stupně ZŠ s podezřením na dyskalkulii)
Pavlína Šobrová (Zařazení karetních her do vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ)

Patička