Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KMT/ASTR1 Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ Letní
KMT/ASTR Astronomie Letní
KMT/AAO Astronomie pro každého Letní
KMT/BP Bakalářská práce Letní
KMT/BAP1T Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BCP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BCP2 Bakalářská práce 2 Letní
KMT/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KMT/BAP2T Bakalářská práce 2 Letní
KMT/DITVA Didaktická a informační technologie A Letní
KMT/DITPM Didaktická technologie Letní
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní
KMT/DTNŠ Didaktická technologie NŠ Letní
KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ Letní
KMT/DIP Didaktické pomůcky Zimní
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní
KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ Zimní
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Letní
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Letní
KMT/DITAM Didaktika A Zimní
KMT/DITBM Didaktika B Letní
KMT/DIF1 Didaktika fyziky 1 SŠ Zimní
KMT/DF1Z Didaktika fyziky 1 ZŠ Zimní
KMT/DIF2 Didaktika fyziky 2 SŠ Letní
KMT/DF2Z Didaktika fyziky 2 ZŠ Zimní
KMT/DIZ1 Didaktika matematiky I Letní
KMT/DIZ2 Didaktika matematiky II Letní
KMT/DIZ3 Didaktika matematiky III Letní
KMT/9DOP Didaktika odborných předmětů Letní
KMT/DPV Didaktika pracovní výchovy Letní
KMT/MŠDI Didaktika pracovního vyučování a praxe Letní
KMT/DISE Diplomový seminář Letní
KMT/DA Diplomový seminář Letní
KMT/DSTC Diplomový seminář Letní
KMT/DSTCA Diplomový seminář Letní
KMT/DS Diplomový seminář Letní
KMT/DS2T Diplomový seminář 2 Letní
KMT/DS2F Diplomový seminář 2 Letní
KMT/DS2M Diplomový seminář 2 Letní
KMT/EKOL Ekologie Zimní
KMT/EP Elektronické praktikum Letní
KMT/ES Elektronika pro učitele SŠ Zimní
KMT/ELTA Elektrotechnika A Letní
KMT/ELTB Elektrotechnika B Letní
KMT/ELTC Elektrotechnika C Letní
KMT/ELA Elementární algebra Letní
KMT/EFS Elementární funkce a základy statistiky Letní
KMT/EXTCB Exkurze B Letní
KMT/FV Finanční výchova Letní
KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého Letní
KMT/FP1 Fyzikální praktikum 1 Letní
KMT/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní
KMT/FP3 Fyzikální praktikum 3 Letní
KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní
KMT/HF Historie fyziky Zimní
KMT/9ISP1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KMT/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KMT/KVA Kmity, vlny, akustika Zimní
KMT/KST Kombinatorika a statistika na počítači Letní
KMT/KOTVM Konstrukční tvořivost Zimní
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní
KMT/LEGO Lego dacta Zimní
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní
KMT/LA Lineární algebra Letní
KMT/ML Matematická logika pro učitele Letní
KMT/MSB Matematický seminář Letní
KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 Letní
KMT/MSD2 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD1 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD3 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD5 Matematika s didaktikou /geometrie/ Letní
KMT/MSD4 Matematika s didaktikou /geometrie/ Letní
KMT/MPF1 Matematiky pro fyziky 1 Zimní
KMT/MŠMA Materiály a pracovní techniky Zimní
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Letní
KMT/MTTGB Materiály a technologie B Letní
KMT/MTTGC Materiály a technologie C Letní
KMT/MCH1 Mechanika 1 pro učitele Letní
KMT/MCH2 Mechanika 2 pro učitele Letní
KMT/MCH3 Mechanika 3 pro učitele Letní
KMT/9MPZČ Metodika pracovní zájmové činnosti Zimní
KMT/MMM1 Metody matematického modelování 1 Letní
KMT/ŘU1 Metody řešení matematických úloh Letní
KMT/ŘUZ2 Metody řešení matematických úloh 2 Letní
KMT/ŘUZ3 Metody řešení matematických úloh 3 Letní
KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ Letní
KMT/NAPFN Náslechová praxe - navazující (F) Letní
KMT/NAPMN Náslechová praxe - navazující (M) Letní
KMT/NAPTN Náslechová praxe - navazující (TE) Letní
KMT/NPTCM Náslechová praxe předmětová Letní
KMT/OA/3 Obecná algebra Letní
KMT/OTSE Odborný technický seminář Letní
KMT/PMS Práce s matematickým softwarem Letní
KMT/PČM Pracovní činnosti a materiály Zimní
KMT/PŠPZ1 Praktikum školních pokusů ZŠ 1 Letní
KMT/PŠPZ2 Praktikum školních pokusů ZŠ 2 Letní
KMT/PŠPS1 Praktikum školních pokusů SŠ 1 Letní
KMT/PŠPS2 Praktikum školních pokusů SŠ 2 Letní
KMT/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní
KMT/9PSTF Praxe souvislá Zimní
KMT/PSTCM Principy a systémy techniky C Zimní
KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D Letní
KMT/PROB Projekt Letní
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály Zimní
KMT/PPS Předmětová praxe SŠ Letní
KMT/PPZ Předmětová praxe ZŠ Letní
KMT/PPTC Předmětová praxe tchv Letní
KMT/PX/2 Předmětová praxe /2 Letní
KMT/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní
KMT/RMMŠ1 Rozvoj log. a matem. myšlení 1 Letní
KMT/RMMŠ2 Rozvoj log. a matem. myšlení 2 Letní
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Letní
KMT/SBP1T Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP1M Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP2M Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KMT/SBP2T Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KMT/SAN5 Seminář z matematické analýzy Letní
KMT/SM Software pro učitele matematiky Letní
KMT/STP Speciální technická praktika Letní
KMT/SFT Statistická fyzika a termodynamika Letní
KMT/STS Statistika Zimní
KMT/SZBF Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZNŠ Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZBT Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZZS Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KMT/SZZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KMT/DMVSM Státní závěrečná zkouška - 3. část Letní
KMT/DPVMS Státní závěrečná zkouška - 7. část Letní
KMT/SZTC Státní závěrečná zkouška z tchv Letní
KMT/SZ2 Státní zkouška 2. st. Letní
KMT/STRJA Strojírenství pro učitele A Letní
KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B Zimní
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní
KMT/SPRB Školní praktika B Letní
KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A Letní
KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B Letní
KMT/TCPSA Technická praktika Letní
KMT/TCPSB Technická praktika Letní
KMT/TCPRB Technická praktika Letní
KMT/TCPRA Technická praktika Letní
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní
KMT/TES2 Technický seminář 2 Letní
KMT/TEM Teorie měření Zimní
KMT/TERM Termodynamika Zimní
KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem Letní
KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 Zimní
KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 Letní
KMT/ÚMO Úlohy matematické olympiády Letní
KMT/USM Úvod do studia matematiky Letní
KMT/UE Užitá elektronika Letní
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Letní
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Letní
KMT/AMKB Vybrané kapitoly z autom. pro učitele B Letní
KMT/VKMA Vybrané kapitoly z matematické analýzy Letní
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Letní
KMT/VPF2 Využití počítačů ve fyzice 2 Zimní
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní
KMT/TVPS Základy technické výchovy Letní
KMT/9ZZDP Závěrečná zkouška - metodika odb. před. Letní

Patička