Přejít k obsahu

Studijní materiály

Studijní materiály

Aktuální nabídka skript:

VLÁSEK, E., MACH, P., HONZÍKOVÁ, J.: Drobná domovní údržba. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 114 s. - ISBN 80-7082-941-9.

- obsah vhodný pro učitelství 1. stupně a Technickou výchovu pro ZŠ, cena jen 20Kč, k zakoupení v sekretariátu KAT, POZOR POSLEDNÍ KUSY !!!


Další studijní materiály najdete v sekci dokumenty. Seznam předmětů a jejich zkratek vyučovaných Katedrou Technické výchovy si můžete prohlédnout zde.

Vybrané předměty mají podporu včetně studijních materiálů na portal.zcu.cz - je nutné se přihlásit orion jménem a heslem.


Výběr vysokoškolských učebních textů vydané katedrou technické výchovy - DOPORUČUJEME nejen ne studiu...

1. BAJTOŠ, J., HONZÍKOVÁ, J. /Vybrané statě školní pedagogiky. /- 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2007. - 192 s. - ISBN 978-80- 7043-595-3.
2. HONZÍKOVÁ, J., BAJTOŠ, J.:Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2004. - 120 s. - ISBN 80-7043-255-1.

3. VLÁSEK, E., MACH, P., HONZÍKOVÁ, J.: Drobná domovní údržba. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 114 s. - ISBN 80-7082-941-9.

4. HONZÍKOVÁ, J., MICHÁLKOVÁ, L., VODÁKOVÁ, J.: Praktické činnosti II. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000. - 62 s. - ISBN 80-7290-003-X.

5. HONZÍKOVÁ, J., KIMMEROVÁ, J.: Textilní techniky. - 1. vyd. - Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 99 s. - ISBN 80-7020-065-0.

6. HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. : Plasty v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň . Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2007. - 147 s. + CD - ISBN 978-80-7020-001-8.

7. HONZÍKOVÁ, J. : Kovy v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň . Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2006. - 126 s. + CD - ISBN 80-7020-159-2.

8. HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. : Dřevo v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 251 s. + CD - ISBN 80-7020-150-9.

9. HONZÍKOVÁ, J. : Lidové tradice v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 224 s. + CD - ISBN 80-7020-148-7.

10. HONZÍKOVÁ, J. : Netradičně v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 241 s. +CD - ISBN 80-7020-149-5.

11. HONZÍKOVÁ, J. : Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově. - 1. vyd. - Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 239 s. 1 CD - ISBN 80-7020-124-X.

12. PILOUS, V. Kovové materiály. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 39 s. ISBN 978-80-7043-531-1.

13. PILOUS, V. Technologie kovových materiálů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. – 125 s. ISBN 80-7082-811-0.

14. PINL, L. Vybrané kapitoly z automatizace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. – 73 s. ISBN 80-7082-847-1

15. HONZÍKOVÁ, J. :/Materiály pro pracovní činnosti na 1. stupni ZŠ. - /1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2006. - 116 s. - ISBN 80-7043-453-8.

Patička