Přejít k obsahu

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Nabídka studia: bakalářské (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky) oboru Technická výchova

Informace o přijímacím řízení - studium na FPE

Informace o přijímacích zkouškách pro navazující mag. studium jsou uveřejněny v části magisterské studium.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium budou probíhat jednotně 19.6. 2017 (Učitelství pro Tchv)
Přijímací zkoušky na bakalářská studia Tchv pro 2017 byly zrušeny. Všichni přihlášení mohou být přijati.

Patička