Přejít k obsahu

Kvalifikační práce

Kvalifikační práce na oddělení technické výchovy

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro učitelství MŠ a bakalářské studiu.

1) Zadání tématu práce

a) Časový harmonogram zadání kvalifikačních prací se řídí harmonogramem studijního roku, zveřejněným na úřední desce FPE.

b) Student si vybere z Obecné návrhy témat kvalifikačních prací a na základě svého výběru kontaktuje vyučujícího. Není pravidlem, že všechna témata musí být volná a potencionální vedoucí má prostor pro vedení práce. 

c) Po dohodě s vyučujím se postupuje dle vyhlášky děkana pro zadávání práce.

"Student připraví ve spolupráci s vedoucím práce podklad pro zadání KP." atd.

d) Po odevzdání zadání není možné ho měnit. Případné změny lze provést po domluvě s vedoucím práce přes oficiální žádost, která se podává na studijním oddělení.

e) V roce, kdy student plní kvalifikační práci je vhoné mít zapsány předměty týkající se plnění kvalifikační práce dle studijního plánu.

2) Termíny odevzdání kvalifikačních prací:

letní termín 30.4. 2020 (Čtvrtek)
podzimní termín 1.7. 2020 (Středa)

3 Termíny obhajob:

Letní termíny obhajob kvalifikačních prací na 14.6.2019 pátek (v přípravě)
Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 3.9.2019 Úterý (v přípravě)

od 8:00 na KMT-T (obvykle v KL 242 viz pozvánky)

Datum zadání práce nemůže být před termínem vypsání, definovaným uvedeným harmonogramem !!


 

Informujte se vždy u případného vedoucího práce.


 Materiály ke zpracování a úpravě prací:

http://www.zcu.cz/about/uredni_deska/diplomove_bakalarske_prace.html

Patička