Přejít k obsahu

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2019

 

Tato mezinárodní konference bude pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Garantem konference je:

rektor Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

děkan fakulty pedagogické

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

a primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa.

Konference se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností

Pilsen Steel s.r.o., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o.,

Techmania Science Center o.p.s., Hobero s.r.o. a KV elektro.

Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas Plzeň.


Konference se uskuteční v Plzni ve dnech 21. a 22. května 2019.

 

VSTUP / ENTER to webpages

(information, online registration, article template...) 


 

Starší ročníky:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička