Přejít k obsahu

Zahraniční stáže

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti:

o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ 2019/20.

termín odevzdání zápisu a přihlášky nejdéle do 5. 4. 2019 elektronicky i písemně  
Přihlášku lze stáhnout na stránkách ZV v sekci Erasmus / Formuláře: http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html


Zahraniční stáž, neboli nadnárodní mobilita ve vzdělávání za účelem nabývání nových dovedností, je jedním ze základních způsobů, kterým mohou mladí lidé zlepšit svou budoucí zaměstnatelnost a posílit osobní rozvoj. Mobilita ve vzdělávání zvyšuje kvalitu lidského kapitálu, protože díky ní mají studenti přístup k novým znalostem a zdokonalují své jazykové schopnosti a mezikulturní kompetence. Zaměstnavatelé tyto přínosy uznávají a oceňují. Díky studentské mobilitě pozná vyjíždějící student způsob života i výuky v jiné zemi, získá nové kontakty a naučí se větší samostatnosti

Využijte možnosti vycestovat a kontaktujte vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Mgr. et Mgr. Romanu Feiferlíkovou, Ph.D.

Koordinátorem zahraničních vztahů na FPE je PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (proděkan pro studijní činnost Fakulty pedagogické).

Vzdělávací mobility organizované KHK:

 Důležité odkzazy zde, zde

Erasmus+ ve zkratce zde.

Více o zahraničních mobilitách najdete na internetových stránkách Zahraničních vztahů ZČU -www.international.zcu.cz. Zde je možné nastavit si zasílání aktuálních informací na email (vhodné při aktuálních výzvách apod.).Nově též na FCB stárnkách: https://www.facebook.com/mobilityFPE/

 

Patička