Přejít k obsahu

Zahraniční stáže

Vyhlášení předkola výběrového řízení pro program INTER-20, tj. freemovers pro celosemestrální výjezdy v LS 2019/2020 do mimoevropských/mimoerasmových zemí.
Fakultní termín pro odevzdání zápisu o výběrovém řízení, podepsané přihlášky studentů (Student Application Form) včetně studijních plánů (Learning Agreement) je 8. 10. 2019 - odevzdat vedoucí katedry


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+ 2019/20 - LS na studentskou mobilitu. Zápisy o výběrovém řízení, přihlášky studentů do 8.10.2019 vedoucí katedry. Budou obsazována pouze volná místa z Erasmus+ dohod (v Erasmus smlouvě oddíl E, Calendar)


Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti:

1. o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

2.Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají
nejpozději do *1. 12. 2019.*

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy viz výše.


3.Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44>

a.Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 *dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce*.

b.Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro *studenty*konzervatoří a VŠ uměleckých* *směrů. *V této kategorii nemá Česká
republika daný počet stipendijních míst. Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA)
elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

4.Rakousko – AKTION
<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>

a.Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b.VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

 


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ 2019/20.

termín odevzdání zápisu a přihlášky nejdéle do 5. 4. 2019 elektronicky i písemně  
Přihlášku lze stáhnout na stránkách ZV v sekci Erasmus / Formuláře: http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html


Zahraniční stáž, neboli nadnárodní mobilita ve vzdělávání za účelem nabývání nových dovedností, je jedním ze základních způsobů, kterým mohou mladí lidé zlepšit svou budoucí zaměstnatelnost a posílit osobní rozvoj. Mobilita ve vzdělávání zvyšuje kvalitu lidského kapitálu, protože díky ní mají studenti přístup k novým znalostem a zdokonalují své jazykové schopnosti a mezikulturní kompetence. Zaměstnavatelé tyto přínosy uznávají a oceňují. Díky studentské mobilitě pozná vyjíždějící student způsob života i výuky v jiné zemi, získá nové kontakty a naučí se větší samostatnosti

Využijte možnosti vycestovat a kontaktujte vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Mgr. et Mgr. Romanu Feiferlíkovou, Ph.D.

Koordinátorem zahraničních vztahů na FPE je PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (proděkan pro studijní činnost Fakulty pedagogické).

Vzdělávací mobility organizované KHK:

 Důležité odkzazy zde, zde

Erasmus+ ve zkratce zde.

Více o zahraničních mobilitách najdete na internetových stránkách Zahraničních vztahů ZČU -www.international.zcu.cz. Zde je možné nastavit si zasílání aktuálních informací na email (vhodné při aktuálních výzvách apod.).Nově též na FCB stárnkách: https://www.facebook.com/mobilityFPE/

 

Patička