Přejít k obsahu

Termíny koncertů a akcí KHK- LS 2018/2019

4. 6. 2019  - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul. Plzeň

účinkují : Jitka Hosprová viola

               Lucie Hilscherová  - mezzosoprán

               Lubomír Brabec  - kytara    

               Leo Gennari -  housle /Ita

               Vít Aschenbrenner – dirigent

Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor

Camerata Plzeň -  komorní orchestr

Program: A.Vivaldi, D. Scarlatti, J. Bezděk

26. 5. 2019 v 10,30 Farní kostel Sv. Ulricha Lam, Německo,

Festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2019

účinkují Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor

Program:  A. Dvořák: Lužanská mše D dur, části Kyrie, Agnus Dei

sólo: Simona Koudelová - soprán, Jitka Rosenbaumová - alt, František Kubaň, Dominik Tesař - tenor, Jakub Rous, František Lejsek - bas

varhany: V. Aschenbrenner

J. Škroup - Graduale "Beatus vir"

F. Mendelsohn-Bartholdy - Laudate pueri

24. 4. 2019 v 16,30 Masné krámy Plzeň - účinkují studenti KHK, Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor


Termíny koncertů a akcí KHK- ZS 2018/2019


25. 4. 2018 Masné krámy Plzeň - Koncert ĎAS

10. 5. 2018 kostel Sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám. Plzeň - Koncert ĎAS a sboru Höchschule für kirchen Music Regensburg

24.10. vystoupení při sázení Stromu svibody, areál ZČU Bory

2.11. 2018 vystoupení na Dni absolventů ZČU, FDU Plzeň

28. 11. 2018  Slavnostní koncert k 70. výročí založení FPE, Dům hudby

19.12. 2018 Koledování na schodech, FPE Veleslavínova ul.


Termíny koncertů a akcí KHK- 2016/2017

5.12. 2017 Masné krámy Plzeň - Koncert ĎAS


Termíny koncertů a akcí KHK- letní semestr 2015/2016 

1) 17. 4. Plzeň

Jan Václav Flaška: Requiem in Dis (předpremiéra)

Účinkuje Consortium musicum, komorní orchestr KHK, dirigent Vít  Aschenbrenner

2) 20. 4. 10:00 KHK, KL310

Soutěž studentských vědeckých a odborných prací  SVOČ-2016

katedrální kolo KHK, komise: doc. Bezděk doc. Kuhn, doc. Mandysová, doc. Slavíková, Dr. Lišková, Dr. Aschenbrenner,Dr. Feiferlíková

 3) 20. 4.Proluka, Plzeň

Akce ZČU

Účinkují studenti, KPH1 pod vedením Dr. Š. Liškové

 4) 21. 4. 19:00 Peklo, Plzeň

Koncert sborů

Účinkují:  Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner                                       

                Plzeňský dětský sbor, sbormistryně Bedřiška Koželuhová.

 5) 23. 4. jezuitský kostel Klatovy                                                                                 

Barokní jezuitské Klatovy Jan Václav Flaška: Requiem in Dis (obnovená premiéra)

Účinkuje Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 6) 29. 4. 8:30 FPE, VC308

Soutěž studentských vědeckých a odborných prací  SVOČ-2016

fakultní kolo

 7) 7. 5. Kostel sv. Štěpána, Sušice

 Setkání sborů západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů

J. J. Ryba Stabat Mater (1790)

Účinkují: pěvecké sbory Plzeňského kraje, Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 8) 11. 5.  KHK, KL310

Studentská vědecká konference

9) 21. 5. 19:00 Osterhofen, SRN

Zahajovací koncert XX. festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischen Wald

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner.

                Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 10) 8. 6.  19:00 katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

Koncert duchovní hudby

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner.

                Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

11) 11. 6. 19:30  Jezuitský kostel Klatovy

Závěrečný koncert XX.ročníku festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischen Wald

 & zahajovací koncert festivalu Západočeské baroko 2016.

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner.

                Consortium musicum, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, dirigent Vít 

                Aschenbrenner

 12) 24. 6.  Jezuitska kolej, Klatovy                                                                           

Barokní jezuitské Klatovy – Barokní noc

F. X. Brixi Vesperae Solemnes de Confessore

 Účinkuje Consortium musicum, komorní orchestr KHK, dirigent Vít  Aschenbrenner

 13) 11. 9.  Kostel Nanebevzetí Panny Marie Přeštice

Haydnovy hudební slavnostiW. A. Mozart Waisenhausmesse

Účinkuje Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 


Termíny koncertů a akcí  KHK- zimní semestr 2015/2016

 

1) 25 .9. 18.00 - Nebílovy, zámecký sál -JIŘÍ ANTONÍN BENDA ARIADNA NA NAXU

Účinkuje:    Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 2) 21. 10. – 22. 10. - Městská knihovna Plzeň - HUDEBNÍ SEMINÁŘ UDBOU ZÁPADOČESKÉHO REGIONU NAPŘÍČ STALETÍMI

Přednášejí pedagogové KHK -Tomáš Kuhn, Jiří Bezděk, Štěpánka Lišková, Romana Feiferlíková,Vít Aschenbrenner,  

 3) 21. 10. 19:00 - Polanova síň Městské knihovny Plzeň - KOMORNÍ HUDBA BAROKA, ROMANTISMU A 20. STOLETÍ

Účinkují: Daniela Mandysová, Romana Feiferlíková, Věra Müllerová a Consortium musicum - řídí Vít Aschenbrenner.  

 4) 23. 10. 17: 00-  Západočeské muzeum - FESTIVAL PLZEŇSKÁ NOC

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner.

 5) 10. 11. 18: 00- hotel Continental - VZPOMÍNÁNÍ NA J. KLOBOUKA, SBORMISTRA ŽENSKÉHO AKADEMICKÉHO SBORU   

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela    

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner.

  6) 9. 12. 18: 00 -  Dům hudby, sál Antonína Dvořáka - MISTŘI KOMORNÍ HUDBY

 Účinkuje:    Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner

 7) 15. 12. 18: 00 - Českobratrský kostel Mistra Jana Husa - ADVENTNÍ KONCERT

 Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň, sbormistryně Romana Feiferlíková a Daniela   

                Mandysová  a Plzeňský akademický sbor, sbormistr Vít  Aschenbrenner,

                varhany Zdeňka Ledvinová.

 8) 26. 12. 16.00 - katedrála sv. Bartoloměje -J.Jan Ryba

Účinkuje: Consortium musicum, dirigent Vít  Aschenbrenner.

   


Termíny koncertů a akcí KHK - letní semestr 2014/2015

1) 11. 3. 2015, 18:30  - Masné krámy - KŘTĚNÍ PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČLENY KHK

Jiří. Bezděk a kolektiv – Významné osobnosti hudebního života PIzně a jihozápadních Čech po r. 1945.

Romana Feiferlíková a Daniela Mandysová  – JAROSLAV FIALA. Kritický pohled na vydané dílo plzeňského pedagoga, vědce a hudebního publicisty.

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň a Plzeňský akademický sbor, diriguje Mgr. Vít  Aschenbrenner, Ph.D.

2) 1. 4. 2015, 14:00 – Aula FEL, Univerzitní ul. - Inaugurace nového pana rektora

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň a Plzeňský akademický sbor, diriguje doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. Vít  Aschenbrenner, Ph.D.

3) 19. 5. 2015, 15:00 – Masné krámy - SETKÁNÍ  S HUDBOU

Účinkují: Dívčí akademický sbor Plzeň a Plzeňský akademický sbor, diriguje doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. Vít  Aschenbrenner, Ph.D.

 


Termíny koncertů a akcí KHK - zimní semestr 2014/2015

1) 2. 11. 2014  9:00 - Kostel sv. Mikuláše, Bor u Tachova                                                             

MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale

M. F. X. Wentzely Missa de Requiem

Účinkují: Consortium musicum Plzeň (KO KHK) a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy,

               diriguje Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph. D.

2) 2. 11. 2014 14.00 -  Kostel Navštívení Panny Marie, Skoky

MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale

Johann Michael Haydn Requiem in c

Holmer Becker Laß kommen Trübsal, Angst und Not (světová premiéra)

Jiří Bezděk Hymnus o porozumění (světová premiéra)

Účinkují: Consortium musicum Plzeň a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

                dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

3) 6. 11. 2014 19:30 – St. Margaretha, Altenmarkt

MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale

A. Vivaldi Gloria a duchovní hudba italského baroka

Účinkují: Dívčí akademický sbor, Plzeňský akademický sbor, Consortium musicum Plzeň Sbormistryně doc. PaedDr.Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. dirigent Mgr.Vít Aschenbrenner, Ph.D.

4) 11. 11. 2014 17.00  - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kladruby                                        

MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale

A. Vivaldi Gloria a duchovní hudba italského baroka

Účinkují: Dívčí akademický sbor, Plzeňský akademický sbor a Consortium musicum Plzeň

             Sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková,   

             Ph.D., dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

5) 14. 11. 2014 16:30  - Masné krámy, Plzeň

OPĚT SPOLU

Koncert k Mezinárodnímu dni studentstva a 25. výročí "sametové revoluce"

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU v Plzni a Katedry hudby FF Prešovské univerzity.

6) 23. 11. 2014 10:30 – Masné krámy, Plzeň

V. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaný KHK  k Roku české hudby

Písně a dueta jubilujících klasiků

Účinkují: soprán – Daniela Mandysová

                       alt – Romana Feiferlíková

                  klavír – Věra Müllerová a Hana Bezděková

7) 27. 11. 201418:00 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce, Klatovy

Antonio Draghi: Missa a 9

Účinkují: Consortium musicum Plzeň a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy,                    

                dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

 


Termíny koncertů a akcí KHK - letní semestr 2013/2014

1) 2. 3. 2014 - 15:00 - Kopeckého sady – Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Účinkuje Dívčí akademický sbor, sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová

2) 9. 4. 2014 – 10:00 – Masné krámy – Studentská interpretační soutěž – fakultní kolo

Obory: zpěv, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na ostatní nástroje

Garant: doc. PaedDr. Daniela Mandysová

3) 15. 4. 2014 – 10:00 – KHK FPE ZČU (Klatovská 51, Plzeň, učebna KL310) – SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost) – katedrální kolo pro studenty KHK

Komise: předseda – doc.MgA. Jiří Bezděk

            členové – Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D., Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

4) 22. 4. 2014 – 8:30 – lokace bude upřesněna – Celofakultní kolo SVOČ

5) 23. 4. 2014 - 16:30 - Masné krámy – I. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaného Katedrou hudební kultury FPE ZČU k Roku české hudby – Lidová poezie v písních

Účinkují studenti oboru Hudba pro vzdělávání a Učitelství hudební výchovy

6) 25. – 27. 4. 2014 – Klatovy – Barokní jezuitské Klatovy

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

7) 9. 5. 2014 – 20:00 – Plattling, Magdalena Kirche – Zahajovací koncert XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald – F. X. Brixi: Sermo Jesum inter Magdalenam                                                   

Účinkuje Komorní orchestr KHK a Kolegium pro duchovní hudbu se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

8) 14. 5. 2014 - 16:30  - Masné krámy, (školy, ZČU) – II. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaného Katedrou hudební kultury FPE ZČU k Roku české hudby – Písničky stále živé, známé i méně známé písně jubilantů Jiřího Šlitra a Karla Kryla

Účinkují studenti Katedry hudební kultury

9) 17. 5. 2014 - 19:00  - Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla – A. Vivaldi: Gloria

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty a spojenými sbory západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů 

Dirigent Marek Vorlíček.

10) 19. 5. 2014 - 19:00 - Dům hudby – III. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaných Katedrou hudební kultury FPE ZČU k Roku české hudby – Naši klasikové známí i neznámí

Dívčí akademický sbor, sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., Plzeňský akademický sbor, sbormistr Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Komorní orchestr KHK, dirigent Vít Aschenbrenner                

11) 1. 6. 2014  - 16:00 - Bor u Tachova, kostel sv. Mikuláše – koncert XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald – F. X. Brixi: Sermo Jesum inter Magdalenam

Účinkuje Komorní orchestr KHK, Kolegium pro duchovní hudbu, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

12) červen 2014 – bude upřesněno – Masné krámy – Mistři české instrumentální hudby – IV. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaného Katedrou hudební kultury FPE ZČU k Roku české hudby

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

13) 14. – 15. 6. 2014 – Ostrava – Studentská interpretační soutěž – celostátní kolo

Garant: doc. PaedDr. Daniela Mandysová

 


Termíny koncertů a akcí KHK - zimní semestr 2013/2014

1) 21. 9. 2013 18:00 – kostel sv. Kříže, LiberecW. A. Mozart Korunovační mše

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

2) 22. 9. 2013 18:00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice – J. M. Haydn Requiem – závěrečný koncert Haydnových hudebních slavnostií

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

3) 4. 10. 2013 19:00 – kostel narození sv. Jana Křtitele, Úterý – Koncert koncertů II.

Na programu: G. B. Sammartini, J. J. Quantz, C. H. Graun

Účinkují: Martin Chocholouš, Karolína Ronovská, Vít Aschenbrenner

4) 2. 11. 2013 17:00 – kostel sv. Mikuláše, Bor u Tachova – J. M.  Haydn Requiem

Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

5) 10. 11. 2013 19:30 kostel Narození Panny Marie, Klatovy – W. A. Mozart Requiem

Účinkuje Komorní orchestr KHK, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

6) 26. 11. 2013 19:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého, PlzeňKoncert k 20. výročí Dívčího akademického sboru a 65. výročí Pedagogické fakulty

Dívčí akademický sbor, sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.  

Plzeňský akademický sbor, sbormistr Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

Komorní orchestr KHK, dirigent Vít Aschenbrenner                               

sólisté: Klára Vlahačová-Kartáková, Marie Houšková, Eva Bartošová                                                               

7) 17. 12. 2013 11:30 – FPE Klatovská 51 - Vánoční notování

Účinkuji: Dívčí akademický sbor, Plzeňský akademický sbor, studenti KHK

8) 5. 1. 2014 – kostel Narození Panny Marie, Klatovy – J. J. Ryba Česká mše vánoční podle klatovských rukopisů 1864

Účinkuje: Komorní orchestr KHK, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

 


Termíny koncertů a akcí KHK - letní semestr 2012/2013

1) 27. 3. 2013 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU.

2) 17. 4. 2013 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Absolventský koncert Moniky Vašíčkové (zpěv) a Adriany Christovové (sbormistrovství)

3) 20. 3. 2013 - 9:00 – 13:30 hod. – FPE ZČU, Jungmannova 1, učebny JJ 302 a 303 - Fakultní  kolo studentské interpretační soutěže

4) 24. 4. 2013 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU.

5) 8. 5. 2013 - 19:00 hod. - Kostel Mistra Jana Husa, Jižní předměstí - Koncert duchovní hudby:

Účinkují Dívčí akademický sbor, Plzeňský akademický sbor, Univerzitní sbor z Regensburgu, Komorní orchestr KHK.

6) 16. – 17. 5. 2013 – Olomouc - Celostátní kolo studentské interpretační soutěže

7) 22. 5. 2013 - 19:00 hod. - Dům hudby Plzeň - Absolventský koncert Lucie Antošové a Adély Lučanské (zpěv)

8) 25. 5. 2013 - Bad Kötzting (SRN) - Festival duchovní hudby Šumava-Bayerische Wald:

Účinkují Dívčí akademický sbor, Plzeňský akademický sbor, Komorní orchestr KHK.

 


Termíny koncertů a akcí KHK - zimní semestr 2012/2013

1) 12.  - 14. 10. 2012 - Žilina - Mezinárodní sborový festival VOCE MAGNA:
Dívčí akademický sbor řídí doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, klavír – Milada Nejdlová, housle – Simona Slavíková.

2) 21. 10. 2012 - 18:00 - Starý Plzenec - Koncert koncertů:
Komorní orchestr KHK se svými sólisty. Dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

3) Koncert zrušen z důvodu nemoci!!! - 24. 10. 2012 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:
Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU, klavírní doprovod MgA. Eva Vimrová, Ph.D.
Uzávěra programu 15. 10., garant koncertu: doc. PaedDr. Svatava Luhanová.

4) 27. 10. 2012 - 16:30 - Prusiny - J. M. Haydn: Requiem in c:
Komorní orchestr KHK se svými sólisty. Dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

5) 31. 10. 2012 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Písně z Plzeňska:
Účinkuje Dívčí akademický sbor a jeho sólisté, klavír – M. Nejdlová, B. Veitová a I. Volfová.
Garant koncertu: doc. PaedDr. Daniela Mandysová.

6) 3. 11. 2012 - 16:00 - Chudenice J. M. Haydn: Requiem in c:
Účinkuje Komorní orchestr KHK se svými sólisty. Dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

7) 5. 11. 2012 - 20:00 - Konstantinovy Lázně - Písně z Plzeňska:

Účinkuje Dívčí akademický sbor a jeho sólisté, klavír – M. Nejdlová, B. Veitová a I. Volfová.

Garant koncertu: doc. PaedDr. Daniela Mandysová.

8) 13. 11. 2012 - 17:00 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - Písně z Plzeňska:

Účinkuje Dívčí akademický sbor a jeho sólisté, klavír – M. Nejdlová, B. Veitová a I. Volfová.

Garant koncertu: doc. PaedDr. Daniela Mandysová.

9) 21. 11. 2012 - 16:00 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s folkem:
Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU.
Uzávěra programu 15. 11., garant koncertu: Bc. Filip Hahn

10) 2. 12. 2012 - 18:00 - Janovice nad Úhlavou - J. J. Ryba: Česká mše vánoční:
Účinkují Komorní orchestr KHK a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

11) 12. 12. 2012 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Vánoční setkání s hudbou:
Účinkují studenti KHK, Plzeňský akademický sbor - sbormistr Zdeněk Vimr, Komorní orchestr KHK - dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
Uzávěra programu 3. 12., garant koncertu: doc. PaedDr. Zdeněk Vimr


Termíny koncertů KHK - letní semestr 2011/2012

1) 14. 3. 2012 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU. (Uzávěrka programu 5. 3. 2012, garant koncertu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.)

2) 3. 4. 2012 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Absolventský koncert Olgy Novotné a Lucie Zvoníkové:

z pěvecké třídy doc. Mgr. Svatavy Luhanové (garant koncertu: Doc. Mgr. Svatava Luhanová)

3) 4. 4. 2012 - 10:00 - 12:00 hod., 13:00 - 16:00 hod. - Západočeská galerie Masné krámy – Fakultní kolo Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

4) 10. 4. 2012 - 18:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Absolventský koncert Karolíny Bártlové a Marie Kumperové:

z pěvecké třídy Mgr. et Mgr. Romany Feiferlíkové a doc. PaedDr. Daniely Mandysové (garantky koncertu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. a doc. PaedDr. Daniela Mandysová)

5) 11. 4. 2012 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU. (Uzávěrka programu 2. 4. 2012, garant koncertu: doc. PaedDr. Daniela Mandysová.).

6) 12. 4. 2012 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Absolventský koncert Martiny Dvořákové a Bc. Petry Vlčkové:

z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové (garant koncertu: Mgr. Jarmila Vlachová)

7) 24. 4. 2012 - 19:00 hod. - Západočeské muzeum Plzeň - Absolventský koncert Lukáše Marka a Bc. Martina Červenky:

ze sbormistrovské třídy doc. PaedDr. Zdeňka Vimra (garant koncertu: doc. PaedDr. Zdeněk Vimr)

8) 25. 4. 2012 - 19:00 hod. - Západočeské muzeum Plzeň - Absolventský koncert Bc. Mileny Kysilkové a Bc. Lady Duspivové:

z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové a ze sbormistrovské třídy doc. PaedDr. Zdeňka Vimra (garanti koncertu: Mgr. Jarmila Vlachová a doc. PaedDr. Zdeněk Vimr)

9) 2. 5. 2012 - 19:00 - Aula ZČU, Jungmannova 1, Plzeň - Absolventský koncert Martiny Rajtmajerové a Miroslava Vacka:

ze sbormistrovské třídy doc. PaedDr. Zdeňka Vimra (garant koncertu: doc. PaedDr. Zdeněk Vimr)

10) 9. – 10. 5. 2012 - Dům hudby; Masné krámy; KHK - Jungmannova 1, Plzeň - Celostátní kolo Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí:

Garant: Doc. Mgr. Svatava Luhanová

11) 16. 5. 2012 - 16:30 hod. - Západočeská galerie Masné krámy - Absolventský koncert Adély Kuntzmanové a Radky Drahozalové:

z pěvecké třídy doc. Mgr. Svatavy Luhanové a z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové (garantky koncertu: doc. Mgr. Svatava Luhanová a Mgr. Jarmila Vlachová)

 


Termíny koncertů KHK - zimní semestr 2011/2012

1) 19. 10. 2011 - 19:00 - Kostel sv. Anny Plzeň:

Absolventský koncert Bc. Jaroslava Pletichy ze sbormistrovské třídy doc. PaedDr. Zdeňka Vimra.

 

2) 26. 10. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

3) 9. 11. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

4) 14. 11. 2011 - 19:30 - Kostel svatého Jana Nepomuckého („Redemptoristé“) - Koncert duchovní hudby k 20. výročí vzniku ZČU:

Účinkují: Dívčí akademický sbor - sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., sólistky Alena Benešová a Lucie Hilscherová, a Komorní orchestr KHK - dirigent Mgr. Vít Aschenbrenner.

 

5) 19. 11. - 20. 11. 2011 - FESTA ACADEMICA - festival akademických sborů:

Účinkuje Dívčí akademický sbor - sbormistryně doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.:

19. 11. 2011 - 15:00 - kostel sv. M. Magdalény, Lázně Bohdaneč - Koncert duchovní hudby

19. 11. 2011 - 19:00 - Aula Univerzity, Pardubice - Slavnostní galakoncert


20. 11. 2011 - 10:15 - kostel sv. Bartoloměje, Pardubice - Koncert duchovní hudby

20. 11. 2011 - 17:00 - Kulturní Dům, Holice - Průvodní koncert festivalu akademických sborů FESTA ACADEMICA

20. 11. 2011 - 19:30 - Muzeum barokních soch, Chrudim - Průvodní koncert festivalu akademických sborů FESTA ACADEMICA

 

6) 28.11. 2011 - 19:30 - Dům hudby, Plzeň - Setkání s hudbou:

Koncert studentů uměleckých oborů Katedry hudební kultury FPE ZČU a jejich pedagogů k 20. výročí vzniku ZČU.

Účinkují Radka Drahozalová, Bc. Adéla Lučanská, doc. MgA. Svatava Luhanová, Mgr. Jarmila Vlachová.

 

7) 3. 12. 2011 - 16:00 - bazilika sv., Petra a Pavla na Vyšehradě - Adventní koncert na Vyšehradě:

Účinkují: DiS. Miroslava Lendělová, Mgr. Monika Vašíčková a Bc. Iveta Oppová, hosté Bc. Lucie Panošková a Bc. Karolína Ronovská.

 

8) 14. 12. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Vánoční setkání s hudbou:

Účinkují studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

 

 

Termíny koncertů KHK - letní semestr 2010/2011

 

1) 9. 3. 2011 - 16: 30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

2) 16. 3. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

3) 30. 3. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy:

Absolventský koncert Bc. Marie Mikulkové z pěvecké třídy Mgr. Romany Feiferlíkové, Ph.D. a Bc. Antona Dzektereva z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové.

 

4) 31. 3. 2011 - 19: 30 - Dům hudby Plzeň:

Absolventský koncert Radka Dlouhého z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové.

 

5) 7. 4. 2011 - 19:30 - Měšťanská beseda v Plzni - Abonentní koncert Plzeňské filharmonie:

Spoluúčinkuje Nová Česká píseň, sbormistr doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, v evropské premiéře Symphony No. 5 skladatele D. Asii.

 

6) 13. 4. 2011 - 16: 30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

7) 19. 4. 2011 - 19: 00 - Aula, Jungmannova 3:

Absolventský koncert Bc. Anastázie Šourové a Bc. Pavla Bělíka ze sbormistrovské třídy Doc. PaedDr. Zdeňka Vimra.

 

8) 20. 4. 2011 - 16: 30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s akordeonem:

Účinkují studenti akordeonového oddělení katedry hudební kultury FPE ZČU ze třídy Mgr. Jarmily Vlachové

 

9) 26. 4. 2011 - 19: 30 - Dům hudby Plzeň:

Absolventský koncert Bc. Hany Bezděkové ze sbormistrovské třídy Doc. PaedDr. Zdeňka Vimra a Bc. Pavla Samiece z akordeonové třídy Mgr. Jarmily Vlachové.

 

10) 27. 4. 2011 - 16: 30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU

 

11) 30. 4. 2011 - 19:30 - Městské divadlo Karlovy Vary - W. A. Mozart: Requiem:

Účinkují Nová Česká píseň, Plzeňský komorní orchestr a sólisté, diriguje Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr

 

12) 11. – 12. 5. 2011 - Masarykova univerzita Brno - Celostátní kolo Studentské interpretační soutěže PF ČR

 

13) 17. 5. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy:

Bakalářský koncert Adriany Christovové ze sbormistrovské třídy Doc. PaedDr. Zdeňka Vimra a Moniky Vašíčkové z pěvecké třídy Doc. MgA. Svatavy Luhanové.

 

14) 18. 5. 2011 - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti katedry hudební kultury FPE ZČU, Komorní orchestr KHK a Dínčí akademický sbor - diriguje Vít Aschenbrenner

 

15) 18. 5. 2011 - 19:00 - Západočeské muzeum:

Bakalářský koncert Bc. Kristýny Bečvářové a Adély Lučanské z pěvecké třídy Doc. MgA. Svatavy Luhanové

 

16) 20. 5. 2011 - 19:00 - Plattling, SRN - Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerische Wald:

Účinkuje Dívčí akademický sbor (sbormistryně Doc. PaedDr. Daniela Mandysová a Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph. D. ), sólistky Alena Benešová a Lucie Kotlanová a Komorní orchestr KHK. Diriguje Mgr. Vít Aschenbrenner.

 

 

Koncerty KHK v zimním semestru 2010/2011

 

1) 27. 10. - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti umělecko pedagogických oborů katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

2) 29. 10. - 10:45 - aula FPE ZČU, Jungmannova 1 - Koncert pro Exod:

Účinkují Daniela Mandysová a Romana Feiferlíková, klavírní spolupráce Věra Müllerová.

 

3) 31. 10. - 17:00 - bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Benefiční koncert Ave Maria:

Účinkují studentky pěveckého oddělení KHK ze třídy Doc. Svatavy Luhanové, varhanní doprovod Jaroslav Pleticha.

 

4) 10. 11. - 16:00 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s akordeonem:

Účinkují studenti akordeonového oddělení katedry hudební kultury FPE ZČU ze třídy Mgr. Jarmily Vlachové.

 

5) 10. 11. - 19:00 - Olomouc - Dueta v písňové tvorbě současných skladatelů:

Účinkují Daniela Mandysová a Romana Feiferlíková, klavírní spolupráce Věra Müllerová.

 

6) 1. 12. - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Setkání s hudbou:

Účinkují studenti umělecko pedagogických oborů katedry hudební kultury FPE ZČU.

 

7) 7. 12. - 17:00 - místo v jednání - Koncert Dívčího akademického sboru (sbormistryně Doc. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.) a Plzeňského akademického sboru (sbormistr Doc. Zdeněk Vimr)

 

8) 15. 12. - 16:30 - Západočeská galerie Masné krámy - Vánoční setkání s hudbou:

Účinkují studenti umělecko pedagogických oborů katedry hudební kultury FPE ZČU a Komorního orchestru KHK - dirigent Vít Aschenbrenner .

 

9) 15. 12. - 19:00 - Praha, Maďarský kulturní institut - Koncert Dívčího akademického sboru:

Sbormistryně Doc. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.

 

10) 21. 12. - 19:00 - Regensburg - Vánoční koncert Dívčího akademického sboru a Komorního orchestru Univerzity Regensburg:

Dirigent Graham Buckland, sbormistryně Doc. Daniela Mandysová a Mgr. Romana Feiferlíková, PhD.

 

11) 26. 12. - 18:00 - Měšťanská Beseda Plzeň - "Koleda, koleda, Štěpáne":
Vánoční zpívání s pěveckým sborem Nová Česká píseň, sbormistr Doc. Zdeněk Vimr.

 

12) 27. 12. - 19:30 - Městské divadlo Karlovy Vary - J. J. Ryba: Česká mše vánoční, české vánoční koledy:
Účinkují: Nová Česká píseň, Plzeňský komorní orchestr a sólisté, dirigent Doc. Zdeněk Vimr.

 

 

 

Patička