Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání na katedře hudební výchovy a kultury

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST - AKADEMICKÝ ROK 2019/20

Přijímací zkoušky nanečisto: jednorázový kurz pro uchazeče o studium oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání

obsah: účastník kurzu napíše test z hudební teorie, bude zkontrolován pedagogem katedry, případně vysvětlí nesprávně vyřešení úkoly, pod dohledem pedagoga také vykoná zkoušku z hudebnosti a zahraje na hudební nástroj - pedagog zhodnotí a případně doporučí další aktivity  datum konání: bude upřesněn

místo konání: Klatovská 51, katedra hudební výchovy a kultury, učebna KL310 (2. patro)

cena kurzu: 700,-Kč, 

Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňová, lkvetono@khk.zcu.cz  zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky: 

pro studenty: podpora předmětů KHK/IND1-4

pro veřejnost 18+: pro pokročilé ve hře na klávesový nástroj


Hra na nástroj 1: pro studenty: podpora předmětů KHK/HNN1-6

                            pro veřejnost 18+t: základy hry na klávesový nástroj 


Pěvecká výchova 1: pro studenty: podpora předmětů KHK/PEV1-6

                                  pro veřejnost 18+: základy pěvecké techniky


Cena za kurz: je odstupňována dle počtu lekcí a účastníků na jedné hodině (dělí se pak odpovídajícím poměrem mezi všechny frekventanty; lze i individuálně). S případnými dotazy se můžete obrátit na sekretářku KHK - Libuši Květoňovou. Info na e-mailu lkvetono@khk.zcu.cz.

rozsah kurzu

individuální hodiny

2 účastníci na lekci

3 účastníci na lekci

5 účastníků na lekci/ cena za semestr

5 a více účastníků na lekci/ cena za semestr

5 lekcí/45 min.

1.665,- Kč

840,- Kč

600,- Kč

10 lekcí/45 min.

2.940,- Kč

1.470,- Kč

1.000,- Kč

15 lekcí/45 min.

4.215,- Kč

2.110,- Kč

1.450,- Kč

20 lekcí/45 min.

5.490,- Kč

2.750,- Kč

1.900,- Kč

1.100,- Kč

800,- Kč

Výstupem je Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání na ZČU.

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuši Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

 

Způsob platby:

č. účtu: 4811530257/0100

variabilní symbol: 424825

specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

zpráva pro příjemce (poznámka): Název kurzu a příjmení účastníka

KHK si vyhrazuje kurz neotevřít z důvodu naplnění.

Patička