Přejít k obsahu

Vedlejší sloup - obecné informace

Student bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání musí povinně volit vedlejší sloup, který může být přípravou pro aprobační kombinaci v navazujícím magisterském studiu s hudební výchovou. Absolvované zkoušky a zápočty v rámci vedlejšího sloupu jsou součástí Doložky k bakalářskému diplomu. V případě Vašich dotazů se obraťte na vedoucí katedry.

Požadavky na Hudba se zaměřením na vzdělávání - vedlejší sloup    

hlasová disposice - uchazeč si připraví a se smyslem pro přednes zazpívá dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá, pomalá)
uchazeč prokáže schopnost zazpívat tyto písně od zadaných tónů, popř. zahraných akordů
Zkouška ze hry na nástroj

klavír - jedna kratší skladba, na které uchazeč prokáže své technické a výrazové dovednosti, jedna píseň lidová, popř. nonartificiální s odpovídajícím akordickým doprovodem (v rozkladech či rytmizovaně)

ostatní nástroje - jedna kratší skladba, na které uchazeč prokáže své technické a výrazové dovednosti 
jedna píseň lidová, popř. nonartificiální

Uchazeči přinesou ke zkoušce:

Svůj vlastní přenosný hudební nástroj (v případě, že absolvují přijímací zkoušky z jiného nástroje než z klavíru) a veškerý u zkoušky hraný notový materiál.  
Nález od lékaře foniatra o hlasových předpokladech pro studium Hudba se zaměřením na vzdělávání – ne starší než 3 měsíce. 
 

Aktuálně nabízené obory v rámci vedlejších sloupů a následných učitelských aprobací lze najít na webových stránkách pedagogické fakulty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička