Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky 2019/2020 - harmonogram

....... 2020:

v 8,30 hod., KL310 :   Bc. Hudba   

 cca v 10 hod. (čas je pouze odhad, prosím o včasné dostavení)                            

                                ZŠ Čj-Hv, Hv-Dě - 1.-2. student dle rozpisu SO

                                SŠ Čj-Hv - 1.-2. student dle rozpisu SO


doplňující literatura k SZZ

Kontrola počtu kreditů před obhajobou kvalifikační práce a SZZ

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Magisterské státní závěrečné zkoušky - navazující magisterské studium

Otázky k SZZ pro navazující magisterské obory 

Hv pro SŠ

Hv pro ZŠ


Otázky k SZZ pro navazující magisterské obory - platné od akademického roku 2019/2020

SZZ otázky_NMgr.od 2020

Patička