Přejít k obsahu

POKYNY A POŽADAVKY K ODEVZDÁNÍ BP/DP

Vzory a šablony pro tvorbu kvalifikační práce - dostupné na https://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html

POKYNY A POŽADAVKY K ODEVZDÁNÍ

1/ do katedrou vypsaného termínu (většinou do 30.4.) – pak se student může přihlásit na květnový/červnový termín SZZ, rok 2020 - termín 29.4.

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)     přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru 

2/ do 2. 7. – pak se student hlásí až na srpnový/zářijový termín SZZ, rok 2020 - termín 3.7.

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)      přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem sekretářce katedry po domluvě.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud student práci vůbec neodevzdá a ani nepožádá o náhradní termín odevzdání nebo jeho žádosti děkan nevyhoví, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni).


Návod pro studenty, jak správně zadávat a pracovat s tématem v aplikaci Témata VŠKP, aby mohlo být téma překopírováno do nativního ("šedivého") klienta IS STAG a posléze vytisknut podklad k Zadání BP/DP
Nápovědu k těmto oznámením naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vskp-vyuka_oznameni.html

Nápovědu ke všem oznámením naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html


Témata diplomových prací 2019/2020

Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 6. 12. 2019 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, Ph.D. nebo sekretářce katedry.


Témata_BP_2019

pro studenty 2. ročníku bc. studia v ak. roce 2018/19. Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 19.6.2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, PhD.


Témata diplomových prací 2018/19

Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 10. 12. 2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, Ph.D.


Vyhláška děkana č. 1VD/2018 - Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce

33R/2017 Zveřejňování kvalifikačních prací
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/19626/33R-2017-Zverejnovani_kvalifikacnich_praci.pdf

Patička