Přejít k obsahu

Kontakty

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Klatovská 51
306 14 PlzeňS dotazy týkajících se studijních záležitostí vám poradí:

  • Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. – obecné studijní záležitosti na KHK
tel.: +420 377 63 6202
e-mail: feiferlo@khk.zcu.cz
  • Doc. PaedDr. Daniela Mandysová – kombinované studium učitelství 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mandyska@khk.zcu.cz
  •  Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – prezenční studium 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mslaviko@khk.zcu.cz
  •  PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. – prezenční a kombinované studium učitelství MŠ
tel.: +420 377 63 6206
e-mail: Stepanka.Liskova@pilsFree.net

 

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Benešovská, tajemnice KHK FPE ZČU
tel.: +420 377 63 6203
mobil: +420 603 37 2607
Po - Pá: 8.00 - 14.30 hod.
(Mgr. Jana Skurková od 4. 7. 2015 na mateřské dovolené)
 
Kontaktní údaje na akademické pracovníky katedry najdete v podsekci Konzultační hodiny.
 


Mapa

 

 

 

 

 

Patička