Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KHI/ARCZČ Architektura západních Čech Zimní Letní
KHI/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní Letní
KHI/BAP2 Bakalářská práce 2 Zimní Letní
KHI/CEPR Česká krajní pravice v historii Zimní Letní
KHI/ČNO1H České dějiny novověku (17. stol-1918) Zimní Letní
KHI/ČNO2H České dějiny novověku (17. stol-1918) 2 Zimní Letní
KHI/ČST1H České dějiny středověku (do 17. stol.) 1 Letní
KHI/ČST2H České dějiny středověku (do 17. stol.) 2 Zimní
KHI/ČS45 Československé dějiny od roku 1945 Zimní Letní
KHI/ČSNN Československé dějiny 1918 - 1945 Zimní
KHI/DC Dějiny civilizací Zimní
KHI/DFRA Dějiny Francie Zimní Letní
KHI/DĚLÉK Dějiny lékařství Zimní Letní
KHI/DMP Dějiny města Plzně Zimní Letní
KHI/DJPRA Dějiny pravěku Zimní
KHI/DJST1 Dějiny starověku 1 Zimní Letní
KHI/DJST2 Dějiny starověku 2 Zimní Letní
KHI/DSŽ Dějiny Sudetoněmecké župy Zimní Letní
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní Letní
KHI/DAND Didaktická aplikace nejnovějších dějin Zimní Letní
KHI/DAN Didaktická aplikace novověku Zimní Letní
KHI/DASTŘ Didaktická aplikace středověku Zimní Letní
KHI/DID1Z Didaktika dějepisu 1 Zimní
KHI/DID2Z Didaktika dějepisu 2 Letní
KHI/DID3Z Didaktika dějepisu 3 Zimní
KHI/DID4Z Didaktika dějepisu 4 Letní
KHI/DVLAS Didaktika vlastivědy-dějepisné poznatky Zimní
KHI/DISE1 Diplomový seminář /D/ 1 Zimní Letní
KHI/DS1 Diplomový seminář 1 Zimní Letní
KHI/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KHI/DSS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KHI/HU Historie umění Zimní Letní
KHI/HISS Historiografický seminář Zimní Letní
KHI/HIS Historiografie Zimní Letní
KHI/HM Historiografie moderní Zimní
KHI/HN Historiografie novověku Zimní
KHI/HIPO1 Historiografie pro učitele 1 Zimní Letní
KHI/HIPO2 Historiografie pro učitele 2 Zimní Letní
KHI/HS Historiografie starověku Zimní Letní
KHI/HSTŘ Historiografie středověku Letní
KHI/HUS Husitství a jeho odkaz Zimní
KHI/IE Islám a Evropa Zimní Letní
KHI/JAK Jan Amos Komenský - život, dílo, odkaz Zimní Letní
KHI/KDE30 Kapitoly z dějin třicetileté války Zimní
KHI/KVR Kulturní vývoj regionu Letní
KHI/NASPD Náslechová praxe - navazující Zimní Letní
KHI/NDEU Nejnovější dějiny pro učitele Zimní Letní
KHI/NOU Novověk pro učitele Zimní Letní
KHI/ODN1H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) Zimní Letní
KHI/ODN2H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 2 Letní
KHI/SD45 Obecné dějiny od r. 1945 Letní
KHI/ODS1H Obecné dějiny středověku 1 Zimní Letní
KHI/ODS2H Obecné dějiny středověku 2 Zimní Letní
KHI/OD18 Obecné dějiny (1918 - 1945) Zimní
KHI/POHP1 Orální historie v praxi 1 Zimní Letní
KHI/POHP2 Orální historie v praxi 2 Zimní Letní
KHI/POHP3 Orální historie v praxi 3 Zimní Letní
KHI/PP Památková péče Zimní Letní
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní
KHI/EX3H Pětidenní exkurze 3. ročníku Zimní Letní
KHI/PVH1 Pomocné vědy historické 1 Zimní
KHI/PVH2 Pomocné vědy historické 2 Letní
KHI/PRU Pravěk pro učitele Zimní Letní
KHI/PROP Propaganda Třetí říše Zimní Letní
KHI/PRAXE Předmětová praxe /D/ Letní
KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech Zimní
KHI/RMVD Ruská myšlenka v dějinách Zimní Letní
KHI/STAU Starověk pro učitele Zimní Letní
KHI/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KHI/STŘU Středověk pro učitele Zimní Letní
KHI/TZTŘ Tajemství a záhady Třetí říše Zimní Letní
KHI/ÚČRD Úvod do českých a regionálních dějin Zimní
KHI/ÚVOD Úvod do studia dějepisu Zimní Letní
KHI/ÚSD Úvod do světových dějin Zimní
KHI/VLA2 Vlastivěda, dějepisné poznatky Zimní Letní
KHI/VLAST Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st. Zimní
KHI/VLA1 Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1.st. Zimní
KHI/EXZH Výběrová exkurze (pětidenní) Letní
KHI/VKND Vybrané kapitoly z dějin Německa Letní
KHI/VKRN Vybrané kapitoly z raného novověku Zimní
KHI/VZD Vzdělanost v českých zemích Zimní
KHI/ZHS Základy historických studií Zimní
KHI/ZO Zámořské objevy Zimní Letní
KHI/SZ Závěrečná státní zkouška /D/ Zimní Letní

Patička