Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky magisterské (Učitelství dějěpisu pro 2. stupeň ZŠ)

Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem SZZ magisterského programu by měl být soubor odborných znalostí, didaktických schopností a konkrétních dovedností při přípravě i aplikaci vyučovacího procesu ve školním předmětu DĚJEPIS, resp. ve skupině předmětů ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Hlavní požadované kompetence jsou:

  1. obecná i kritická znalost historického tématu, 
  2. schopnost   prezentovat   a   fixovat   historický   děj   za   pomoci   efektivních   a aktivizačních didaktických metod
  3. schopnost vystihnout podstatu interdisciplinárních vztahů v daném tématickém celku formulace hlavních zásad  didaktické analýzy -  průřezových témat, klíčových kompetenci, forem evaluace a autoevaluace žáků, a to na konkrétních příkladech historické  látky v okruzích:

 

  1. Člověk a společnost v kontextu českých dějin
  2. Člověk a společnost v kontextu světových dějin
  3. Didaktická aplikace tématu
  4. Odborná a didaktická analýza textu

Okruhy a otázky ke čtení, studiu a přípravě jsou k dostání zde...

 

Patička