Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky bakalářské

SZZ v programu bakalářského studia historie mají prokázat především přehlednou odbornou erudici absolventů, a to v oblastech:

  1. české dějiny,
  2. obecné dějiny,
  3. historiografie a pomocné vědy historické.

 

Požadované a hodnocené studijní kompetence v oboru jsou:

  1. obecná i kritická znalost historického tématu,
  2. schopnost strukturovat historické děje v jejich dobových a logických souvislostech,
  3. znalost historických pramenů k dané problematice s důrazem na přínos českých badatelů,
  4. uvědomění si různých výkladů historických skutečností,
  5. schopnost diskuse,
  6. formulace argumentů a obhajoba vlastního názoru,
  7. schopnost vyvodit poučení z historie, které je důležitým činitelem toho, co nazýváme historickým vědomím.

 

Otázky a okruhy je možné studovat i stahovat z tohoto místa...

Patička