Přejít k obsahu

ČERSTVÁ ZPRÁVA OD ERASMA: dodatečné vyhlášení dodatečného výběrového řízení


Dne 25. srpna dorazila z Odboru pro zahraniční vztahy ZČU důležitá zpráva, kterou hned dávám P. T. studentům katedry na vědomost, neboť se jedná o: "Dodatečné vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus + studijní stáže - 3. kolo na neobsazená místa z meziinstitucionálních Erasmus + smluv na ak. rok 2017/2018 - letní semestr."

Zájemce prosíme o přihlášení na KHI (Dr. Breitfelder) do 1. října 2017. Případné výběrové řízení proběhne do 10. října. Podmínky a pravidla účasti naleznete na webové stránce výše zmíněného odboru, stejně jako patřičnou přihlášku...

http://international.zcu.cz/students/studijni_staz/studijni_staz_page/

http://international.zcu.cz/students/studijni_staz/studijni_staz_page/formulare.html


Patička