Přejít k obsahu

KATEDRA HISTORIE


 width=

Katedera historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v prezenční i kombinované formě.

Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém programu studenty, kteří se dále chtějí věnovat studiu či práci v oblasti vzdělávání, muzejnictví, památkové péče či jiné praktické aplikaci historického vzdělání.

Ukončené bakalářské studium dává možnost pokračovat v magisterských programech, a to jak pedagogických, tak nepedagogických.

Magisterské studium učitelství lze samozřejmě absolvovat na naší katedře. Dvouletý magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy připravuje studenty, kteří se dále chtějí věnovat učitelství dějepisu, a je zaměřen především na odborně historické disciplíny (české a obecné dějiny) a kurz pedagogiky, psychologie a didaktiky. Nově Katedra historie nabízí navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství dějěpisu pro střední školy.

Hlavní učebny katedry historie jsou dočasně umístěny v budově někdejšího Amerického centra v Dominikánské ulici. Po ukončení rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici se vrátíme do starých, avšak jistě vkusně a moderně upravených prostor, kde jsou studentům k dispozici nově zařízené seminární učebna, přednášková učebna, příruční knihovna a multimediální učebna. Studenti kromě běžné výuky absolvují také úvodní soustředěnía během studia se zúčastní několika odborných exkurzí

Katedra historie

tel.: +420 377 636 601

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

fax: +420 377 636 612

Veleslavínova 42, PLZEŇ

kontaktní e-mail: emrazova@khi.zcu.cz

 
 
 

Facebook Google +

 

 Patička