Přejít k obsahu

KATEDRA HISTORIE


 width=

Katedera historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v prezenční i kombinované formě.

Bakalářský program je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém programu studenty, kteří se dále chtějí věnovat studiu či práci v oblasti vzdělávání, muzejnictví, památkové péče či jiné praktické aplikaci historického vzdělání.

Ukončené bakalářské studium dává možnost pokračovat v magisterském programu, a to ve dvou směrech. Jednak studiem pedagogického směru formou kombinací neboli aprobací, jednak studiem nepedagogického směru.

Magisterské studium učitelství lze samozřejmě absolvovat na naší katedře. Dvouletý magisterský program připravuje studenty, kteří se dále chtějí věnovat učitelství dějepisu, a je zaměřen především na odborně historické disciplíny (české a obecné dějiny) a kurz pedagogiky, psychologie a didaktiky. V kombinaci s historií  se zpravidla otevírají tyto magisterské obory: dějepis + francouzský jazyk, anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, hudební výchova, ruský jazyk, výtvarná výchova.

Hlavní učebny katedry historie jsou umístěny v budově ve Veleslavínově ulici. K dispozici jsou nově zařízené seminární učebny, přednáškové učebny, příruční knihovna i multimediální učebna. Studenti kromě běžné výuky absolvují také úvodní soustředění a během studia se zúčastní několika odborných exkurzí včetně možnosti účastnit se i výběrové zahraniční exkurze. 

Katedra historie

tel.: +420 377 636 601

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

fax: +420 377 636 612

Veleslavínova 42, PLZEŇ

kontaktní e-mail: emrazova@khi.zcu.cz

 
 
 

Facebook Google +

 

 Patička