Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KČJ/BAK Bakalářská práce Zimní Letní
KČJ/9ČLPM Česká literatura od počátků k Moderně Zimní Letní
KČJ/AB Česká literatura 19. stol. Zimní Letní
KČJ/AA Česká literatura 19. stol. Letní
KČJ/9CJ1 Čeština jako cizí jazyk 1 Zimní Letní
KČJ/CJ2 Čeština jako cizí jazyk 2 Zimní Letní
KČJ/CPH Čeština pro humanisty Zimní Letní
KČJ/CPP Čeština pro překladatele Zimní Letní
KČJ/DINT Didaktická interpretace liter. textu Letní
KČJ/DIJZ Didaktika českého jazyka ZŠ Zimní Letní
KČJ/DIJS Didaktika českého jazyka SŠ Zimní Letní
KČJ/9DIJS Didaktika českého jazyka SŠ Zimní
KČJ/DID1 Didaktika českého jazyka 1 Zimní
KČJ/DID2 Didaktika českého jazyka 2 Zimní Letní
KČJ/DL Didaktika literatury Zimní Letní
KČJ/DIDSŠ Didaktika literatury pro SŠ Zimní Letní
KČJ/DIDL Didaktika literatury pro ZŠ Zimní Letní
KČJ/DPRX1 Didaktika prvopočátečního čtení Zimní Letní
KČJ/DPRX2 Didaktika psaní Zimní Letní
KČJ/DISS Didaktika slohové a komun. výchovy Zimní Letní
KČJ/DISZ Didaktika slohové a komunikativ. výchovy Zimní Letní
KČJ/DSČ Diplomový seminář Zimní Letní
KČJ/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KČJ/FFB Fonetika a fonologie Letní
KČJ/HIG Historická gramatika Zimní Letní
KČJ/9HIG1 Historická gramatika 1 Zimní Letní
KČJ/9ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Zimní Letní
KČJ/ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Zimní Letní
KČJ/IDSL Interpretace děl starší české literatury Zimní Letní
KČJ/ISTE Interpretace staročeských textů Letní
KČJ/ITPP Interpretace textu čes. poválečné prózy Zimní
KČJ/JVPV1 Jazyková výchova v předšk. věku 1 Zimní Letní
KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice Letní
KČJ/KSL4 Kapitoly ze světové literatury 4 Zimní Letní
KČJ/KJPH Kultura jazykového projevu Zimní Letní
KČJ/KMPV Kultura mluveného projevu Zimní Letní
KČJ/LLTSA Lexikologie, lexikografie a tvoření slov Zimní Letní
KČJ/LB Lingvistická bohemistika Zimní Letní
KČJ/LI19 Lit. inter. textu čes. lit. 19. stol. Zimní Letní
KČJ/LIČAS Literární časopisy v poválečném období Zimní Letní
KČJ/KOMP1 Literární komparatistika 1 Zimní Letní
KČJ/LIKR Literární kritika Zimní Letní
KČJ/JVPV2 Literární výchova v předškolním věku Zimní Letní
KČJ/LIFIV Literatura a film Letní
KČJ/LMNŠ Literatura pro děti a mládež Zimní
KČJ/LIMLZ Literatura pro mládež ZŠ Zimní
KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století Zimní Letní
KČJ/9LI20 Literatura 1. pol. 20. století Zimní Letní
KČJ/MPU Mluvený projev učitele a žáka Zimní Letní
KČJ/MONA Moderní metody a formy práce Zimní Letní
KČJ/EIA1 Morfologie Zimní
KČJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Letní
KČJ/ONSE Onomastický seminář Letní
KČJ/POST Osobnosti současné české literatury Zimní Letní
KČJ/PARA Paraliteratura Letní
KČJ/PUCJ Práce s učebnicemi v jazyce Zimní Letní
KČJ/PRAV Pravopisný proseminář Zimní Letní
KČJ/TEPS Problematika odborného funkčního stylu Zimní Letní
KČJ/PECP Předškol. aspekty element. čtení a psaní Zimní Letní
KČJ/PDF Přehled a poetika malých divadel Zimní
KČJ/PS Public speech Zimní Letní
KČJ/RUP Rétorika, ústní projev Zimní Letní
KČJ/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Letní
KČJ/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Letní
KČJ/SLS Slavistika a staroslověnština Zimní Letní
KČJ/9SLS1 Slavistika a staroslověnština 1 Zimní Letní
KČJ/9SMCJ Sociokulturní minimum pro učitele Zimní Letní
KČJ/SMCJC Sociokulturní minimum pro učitele Zimní Letní
KČJ/SČLB Současná česká literatura Zimní Letní
KČJ/SČLA Současná česká literatura Zimní Letní
KČJ/SČJ1 Současný český jazyk 1 Letní
KČJ/SČJ2 Současný český jazyk 2 Zimní
KČJ/DB Starší česká literatura Zimní Letní
KČJ/DA Starší česká literatura Zimní Letní
KČJ/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KČJ/DJLSM Státní závěrečná zkouška - 2. část Zimní Letní
KČJ/SZNŠ Státní závěrečná zkouška NŠ Letní
KČJ/STB Stylistika Zimní Letní
KČJ/SL Světová literatura Zimní
KČJ/SLMV Světová literatura pro mládež Zimní Letní
KČJ/SYNT Syntax Zimní
KČJ/SYNTX Syntax a textová lingvistika Letní
KČJ/X2ZŠ Syntax 2 Zimní
KČJ/TL Teorie literatury Zimní Letní
KČJ/TSKB Teorie spis. jazyka a jazyková kultura 2 Zimní Letní
KČJ/9TSKB Teorie spis. jazyka a jazyková kultura 2 Letní
KČJ/TP Tvůrčí psaní Zimní Letní
KČJ/UDLB Úvod do lingvistické terminologie Zimní
KČJ/ÚJFNŠ Úvod do studia českého jazyka NŠ Zimní
KČJ/ZAJA Úvod do studia jazyka Zimní
KČJ/USL Úvod do studia literatury Zimní Letní
KČJ/VJARZ Všestranný jazykový rozbor Zimní Letní
KČJ/PSŠ Výstupová praxe SŠ Letní
KČJ/PEZŠ Výstupová praxe ZŠ Letní
KČJ/VJBZ Vývoj jazyka Zimní Letní
KČJ/VJB Vývoj jazyka Zimní
KČJ/VJ Vývoj jazyka Zimní
KČJ/ZSČS Závěrečná státní zkouška SŠ Zimní Letní
KČJ/ZSČZ Závěrečná státní zkouška ZŠ Letní

Patička