Přejít k obsahu

O katedře českého jazyka a literatury (KČJ)

Katedra českého jazyka a literatury
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň

Sekretariát:
Pavla Soukupová
tel.: +420 377 63 6541
email: pavlasou@kcj.zcu.cz


 

Aktuality: 

 • Na katedře českého jazyka a literatury je jako termín odevzdání kvalifikačních prací pro letní obhajoby stanoven 31. březen.

 • V pondělí 9. 12. a v úterý 10. 12. bude výuka z učebny VC 222 ještě stále přesunuta do Dominikánské ul. 9 (vedle prodejny Koření od Antonína).

 • Vážení studenti, vážené studentky,
  katedra českého jazyka pořádá v tomto zimním semestru bezplatný vyrovnávací kurz pro vybrané předměty. Je určen studentům všech typů studia (prezenčního, kombinovaného i CŽV), všem zájemcům o doplnění a procvičení učiva. Kurz povedou vyučující příslušných předmětů. Cílem je doplnit a prakticky procvičit učivo, zodpovědět dotazy a pomoci studenům v přípravě na zápočtové testy a zkoušky v letošním zimním semestru.

  Harmonogram kurzu:

  23. 11. (sobota)
  - ÚJFNŠ (PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro 1. stupeň (CH 204)

  - LLTS (PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro bakalářské studium (CH 307)

  30. 11. (sobota)
  - SČJ2 (PhDr. Jana Vaňková) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro 1. stupeň (CH 204)

  - ZAJA (Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro bakalářské studium (CH 307)

 


 

Katedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat každý čtvrtek od 7. března do 9. května 2019 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

 • Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu?  Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně (čtvrtek odpoledne) formou deseti prezenčních seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Můžete zvolit jeden ze dvou nabízených modulů.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto

 • Přijímací zkouška nanečisto proběhne v pátek 10. května 2019 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 od 13.00 do 18.00 hodin.
 • Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška 10. května 2019

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Soukupová) 

 


Vážení studenti,

katedra českého jazyka pořádá v tomto letním semestru bezplatný vyrovnávací kurz pro vybrané předměty. Je určen studentům všech typů studia (prezenčního, kombinovaného i CŽV), všem zájemcům o doplnění a procvičení učiva. Kurz povedou vyučující příslušných předmětů. Cílem je doplnit a prakticky procvičit učivo, zodpovědět dotazy a pomoci studenům v přípravě na zápočtové testy a zkoušky v letošním letním semestru.

Pozvánka na vyrovnávací kurz k předmětům KČJ/SČJ1a KČJ/JVNM

 

Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na setkání studentů českého jazyka a literatury, které navazuje na projekt podporovaný Městem Plzeň

Český jazyk a literatura – od teorie k praxi

27. listopadu 2018 od 15.00 hodin

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 330

Cílem setkání je diskutovat o přípravě studentů na vlastní pedagogickou praxi, o podobě náslechových a výstupových praxí a o problematice přechodu absolventů FPE v Plzni
do školské praxe.

 • Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na přednášku

  Pragmatická dimenze komunikace a volba komunikační strategie

  Přednášející: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  Datum konání: 12. prosince 2018 od 15.00

  Místo konání: Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 222 

  Přednáška se uskuteční v rámci aktivit Jazykovědného sdružení České republiky.

 • Katedra českého jazyka a literatury zve na seminář

  Prameny pro poznání historické češtiny
  na internetu

  9. listopadu 2018 od 10,15 hodin
  Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42 Plzeň
  místnost VC 222

  Boris Lehečka z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český představí Vokabulář webový (https:// vokabular.ujc.cas.cz/) jako zdroj informací o historické češtině, zaměří se na specifika zpřístupněných materiálů, např. slovníků staré češtiny, textové banky a digitalizovaných mluvnic. Druhá část semináře bude věnována některým výstupům projektu Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku. Některé z nich mohou najít uplatnění i mimo oblast staré češtiny (např. asistent pro kontrolu pravopisu v programu Word). Odkaz na stránky Vokabuláře s prezentací, která na katedře proběhla, je zde: Vokabulář webový

 • Katedra českého jazyka pořádá v tomto zimním semestru bezplatný vyrovnávací kurz pro vybrané předměty. Je určen studentům všech typů studia (prezenčního, kombinovaného i CŽV), všem zájemcům o doplnění a procvičení učiva. Kurz povedou vyučující příslušných předmětů. Cílem je doplnit a prakticky procvičit učivo, zodpovědět dotazy a pomoci studenům v přípravě na zápočtové testy a zkoušky v letošním zimním semestru.

  Harmonogram kurzu:

  10. 11. (sobota)

  - SČJ2 (PhDr. Jana Vaňková) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro 1. stupeň (VC 221)

  - ZAJA (Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro bakalářské studium (VC 222)

  1. 12. (sobota)

  - ÚJFNŠ (PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro 1. stupeň (VC 221)

  - LLTS (PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.) - blok 6 hodin, začátek v 10:00, určeno primárně pro bakalářské studium  (VC 222)

 • Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve

na setkání učitelů a studentů českého jazyka a literatury

pořádané v rámci projektu podporovaného městem Plzeň

Český jazyk a literatura – od teorie k praxi

6. listopadu 2018 od 13.30 hodin

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 332

Program

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. Konstruktivistické přístupy k přípravě studentů na pedagogickou praxi

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. Aktuální problémy výuky českého jazyka na základní škole

PhDr. Martin Prošek, Ph.D. Dynamika současné češtiny a její zohledňování ve škole

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. Komu svědčí inkluze?

Diskuze.

Vítána jsou aktivní vystoupení pedagogů i pouhá účast na závěrečné diskuzi.

Drobné občerstvení zajištěno.

Rozhovor s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc.

  


 

Katedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat od 7. března do 9. května 2018 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

 • Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu?  Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně (středa odpoledne) formou deseti prezenčních seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Můžete zvolit jeden ze dvou nabízených modulů.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto

 • Přijímací zkouška nanečisto proběhne 11. května 2018 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 od 13.00 do 18.00 hodin.
 • Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška 11. května 2018

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Soukupová) 

 


 

 • Studenti, kteří v letech 2002 až 2013 na KČJ obhájili kvalifikační práci, si mohou na sekretariátu zpětně požádat o jeden výtisk (pokud si jej nevzali hned po obhajobě). 

   

 • Děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vypisuje výběrové řízení na stipendijní pobyt na katedře českého jazyka. Stipendijní pobyt je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů oboru bohemistika na zahraničních vysokých školách.

   

 • V případě, že jste v rámci svého studia plnili certifikát Čeština jako cizí jazyk, je třeba si o něj před absolvováním požádat na studijním oddělení u své studijní referentky.

   

Text

Patička