Přejít k obsahu

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá katedra chemie akreditovaný vzdělávací program


"CHEMIE A SPOLEČNOST"

Jedná se o semestrální kurz, který je určen zejména učitelům chemie ZŠ a SŠ, ale i dalším zájemcům o chemii.

Anotace: Cílem kurzu je seznámení účastníků s významnými aplikacemi chemie v životě společnosti. Absolvent kurzu by si měl ve vybraných kapitolách vytvořit, případně prohloubit základní představy o významu současné chemie pro rozvoj společnosti včetně rizik, která nevhodná aplikace chemie přinášejí. Sledovány jsou teoretické otázky i praktické aplikace chemie.

Obsah:

  1. Základní zákonitosti chemie, stavba hmoty. Současné problémy organické chemie.
  2. Chemické výroby a jejich produkty. Zpracování ropy, výroba motorových paliv, petrochemie.
  3. Negativní dopady chemických výrob na životní prostředí. Experiment v chemii.
  4. Chemie a lidské zdraví, toxikologie. Chemie výživy, kvalita potravin.
  5. Základy biochemie, principy biotechnologií. Výroba piva, Plzeňské pivo.
  6. Exkurze do Plzeňského Prazdroje a Pivovarského muzea.

Podrobnější informace s přihláškou lze nalézt na www stránkách FPE.

Patička