Přejít k obsahu

Úvod

english

Úvod

Zaměření konference

Konference bude zaměřena na aktuální problémy ve vzdělávání učitelů s důrazem na přípravu učitele chemie v kontextu s rozvojem chemických, pedagogických a společenských věd a požadavků společnosti.

Tematické okruhy

  • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
  • Experiment ve výuce chemie
  • Environmentální výchova ve výuce chemie
  • Integrační tendence a interdisciplinární přístupy v chemickém vzdělávání
  • ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie
  • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie

Patička