Přejít k obsahu

Pokyny pro autory příspěvků

english

Pokyny pro autory příspěvků

Obecné pokyny pro autory příspěvků

 • příspěvky mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském, polském, anglickém v maximálním rozsahu 5 stran (včetně tabulek, obrázků, literatury, anglického abstraktu a kontaktu na autora), plenární přednášky v rozsahu 8 stran
 • textový editor MS WORD (verze 2003 formát .doc, NE .docx!)
 • písmo Times New Roman, velikost písma 14, pro souhrn, anglický abstract a citace velikost písma 12. (viz vzor úpravy příspěvku v souboru na konci stránky)
 • všechny okraje 2 cm
 • jednoduché řádkování
 • zarovnání celého příspěvku vlevo

Struktura příspěvku

 • název příspěvku (zarovnat na střed)
 • autor, spoluautor - jméno a příjmení bez titulů (zarovnat na střed)
 • souhrn (v jazyce příspěvku)
 • klíčová slova (v jazyce příspěvku)
 • text příspěvku
 • obrázky, grafy a tabulky uvádějte přímo v textu s popisem (např. Obr. 1 Název obrázku, Tabulka 1 Název tabulky atd.), obtékání obrázku volte „v textu“
 • citace použitých zdrojů (dle normy – pozn. pro správné psaní citací lze využít web http://citace.com )
 • kontakt na hlavního autora (jméno a příjmení, tituly, adresa pracoviště, telefon, e-mail)

Informace pro autory posteru

 • k dispozici bude plocha o rozměrech 70 x 109 cm (formát B1 – 70 x 100 cm)
 • příspěvky prezentované formou posteru mohou být publikovány v konferenčním sborníku ve stejném rozsahu a formě jako příspěvky prezentované formou přednášky (viz výše uvedené obecné pokyny pro autory příspěvků)

Příspěvky zašlete elektronicky nejpozději do 8. 4. 2011 na adresu: mkdch11@kch.zcu.cz

Vzor úpravy příspěvku (doc)

Patička