Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky z chemie

pro studium v akademickém roce

2019/2020

 • Termín podání přihlášek: 31. března 2019 (bakalářské studium i navazující magisterské studium).

 • Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč.

 • Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském oboru je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky odborných znalostí (v rozsahu studia na gymnáziu).
 • Vzorový přijímací test pro bakalářské studium naleznete zde.

 • Uchazeči o navazující magisterské studium vykonají ústní přijímací zkoušku v rozsahu, který odpovídá úrovni příslušného bakalářského studia: obecná chemie - úvod, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemická technologie.

 • Elektronická přihláška je k dispozici na http://eprihlaska.zcu.cz.

 • Další informace k přijímacím zkouškám na stránkach Fakulty pedagogické.

 • Zájemci o studium mohou navštívit katedru chemie v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční 25. ledna 2019.

   

   

Patička