Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Studijní program: Učitelství pro základní školy

Obor: Učitelství chemie pro ZŠ

 

Absolvent magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy  získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na základní škole.

Standardní doba studia - 2 roky. Kreditní hodnota obou programů je 120 kreditů.

Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, tj. chemie a jednoho dalšího oboru, které tvoří náplň dvou odborných modulů.

Dále získá speciální didaktické vzdělání ve vybraných dvou oborech, tj. chemie a jednoho dalšího oboru a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání ve vybraných dvou oborech. Důraz je kladen na vyšší podíl v zastoupení odborných předmětů.

Patička