Přejít k obsahu

Předměty


Zkratka Název Semestr
KCH/ANLCH Analytická chemie Zimní Letní
KCH/AOCH Anorganická a organická chemie Letní
KCH/AGCH Anorganická chemie Letní
KCH/ACHT Aplikovaná chemická termodynamika Zimní Letní
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KCH/BIO1 Biochemie 1 Letní
KCH/D1SŠ Didaktika chemie 1 SŠ Zimní
KCH/D1ZŠ Didaktika chemie 1 ZŠ Zimní
KCH/D2SŠ Didaktika chemie 2 SŠ Letní
KCH/D2ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ Letní
KCH/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní
KCH/HICH Historie a současnost chemie Zimní Letní
KCH/CHEX Chemická exkurze Letní
KCH/CHTCH Chemická technologie Letní
KCH/CHLM Chemické laboratorní metody Letní
KCH/CHVÝ Chemické výpočty Zimní Letní
KCH/+CH Chemie Zimní
KCH/CHOP Chemie a ochrana prostředí Letní
KCH/CHAS1 Chemie a společnost 1 Zimní Letní
KCH/CHDŽ Chemie denního života Zimní
KCH/CHEHR Chemie hrou Zimní Letní
KCH/CHVÝŽ Chemie výživy Zimní
KCH/ICTV ICT ve výuce chemie Zimní Letní
KCH/INFO Informační systémy v chemii Zimní Letní
KCH/INST Instrumentální analýza Zimní Letní
KCH/JADCH Kapitoly z anorg. a nukleár. chemie Zimní
KCH/KCHB Kvasná chemie a biotechnologie Zimní
KCH/LAN Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní
KCH/LACH1 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 1 Zimní
KCH/LACH2 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 2 Zimní Letní
KCH/LBIO Laboratorní cvičení z biochemie Zimní Letní
KCH/LFCH Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Zimní
KCH/LINST Laboratorní cvičení z instr.analýzy Zimní
KCH/LOCH1 Laboratorní cvičení z org. chemie 1 Zimní Letní
KCH/LOCH2 Laboratorní cvičení z org. chemie 2 Letní
KCH/LT Laboratorní technika Zimní
KCH/MMCH Makromolekulární chemie Zimní
KCH/MCH/1 Matematika pro chemiky 1 Zimní Letní
KCH/MCH/2 Matematika pro chemiky 2 Letní
KCH/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Letní
KCH/OFCH Obecná a fyzikální chemie Zimní Letní
KCH/OBECH Obecná chemie Zimní Letní
KCH/UDCH Obecná chemie - úvod Zimní
KCH/OPX Odborná praxe Zimní Letní
KCH/ODSUR Odpady a druhotné suroviny Zimní Letní
KCH/OCH Organická chemie Zimní
KCH/PPS Pedagogická praxe Letní
KCH/PP Pedagogická praxe Letní
KCH/SDCHS Speciální seminář didaktiky chemie SŠ Zimní
KCH/SDCHZ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ Zimní
KCH/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KCH/SZ Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KCH/SZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KCH/STRH Struktura hmoty Zimní
KCH/TD1ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 1 ZŠ Letní
KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Zimní
KCH/TD1SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 1 SŠ Letní
KCH/TD2SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 2 SŠ Zimní
KCH/TOX Toxikologie Zimní
KCH/VKCHB Vybrané kapitoly z chemie a biochemie Zimní
KCH/VKCHO Vybrané kapitoly z chemie a biochemie Zimní
KCH/ZACH Základy anorganické chemie Letní
KCH/ZCHPS Základy chemie pro PS Zimní

Patička