Přejít k obsahu

O katedře

   

Katedra chemie

Od akademického roku 2005/2006 na katedře chemie probíhá strukturované studium - studijní program Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání. Student nejprve absolvuje tříleté bakalářské studium zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu oboru Učitelství chemie pro základní školy.

Během studia se posluchači setkávají se základními chemickými disciplínami jek teoreticky v přednáškách, tak prakticky v laboratorních cvičeních. Výhodou strukturovaného studia je možnost odložit konečné rozhodnutí o profesním zaměření uchazečů na pozdější dobu. Více informací pod záložkou "Informace pro uchazeče".

Kontakt

Katedra chemie
Veleslavínova 42
Plzeň 306 14

tel: +420 377 636 640
e-mail: richtr@kch.zcu.cz

  

Patička