Přejít k obsahu

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.

E-mail: skopecko@kan.zcu.cz
Room: CH 106 (Chodské nám. 1 , Plzeň)
Phone: 37763 6108

Eva Skopečková graduated from the Faculty of Education, Charles University in Prague in 2005 (English language and literature). Here she also received her Ph.D. in Pedagogy with focus on Didactics of English Language and Literature in 2010. She specializes in ELT Methodology and her research interests include the use of literary texts in the EFL classroom and translation in language teaching context.Selected publications

Proceedings and journals:

SKOPEČKOVÁ, E. Aplikovaná lingvistika: překonaný koncept nebo naopak pevně ukotvená disciplína? Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 9, č. 2, s. 169 – 182. Plzeň: FF ZČU v Plzni, 2017. ISSN (print) 1802-0364 ISSN (online) 2336-6346

SKOPEČKOVÁ, E. Shakespeare in L1 and/or in L2: to read or not to read a translation in the EFL classroom. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, Vol. 3, No. 2, s. 127-134. Hradec Králové: Pedf UHK, 2016. ISSN: 2336-3347.

SKOPEČKOVÁ, E. Porozumění textu v mateřském a cizím jazyce: odlišnost, podobnost, přenositelnost. Orbis Scholae: Porozumění textu ve škole, 9 (3), s. 27-38. Praha: Pedf UK, 2015. ISSN 2336-3177 (Online), ISSN 1802-4637 (Print)

SKOPEČKOVÁ, E. Literature and Second Language Acquisition: A New Didactic Model in Actual School Environment.  Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 1(2), s. 121-126. Hradec Králové: Pedf UHK, 2014. ISSN: 2336-3347  

SKOPEČKOVÁ, E. Literature Class: Ways To A Unique Literary Experience? Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 1, č. neuveden, s. 249-263. ISSN: 1802-0364

SKOPEČKOVÁ, E. A Marginal Phenomenon In The Field Of Literary Translation: Im/Possibility To Translate Literature Into A “Simplified” Version. In ZEHNALOVÁ, J. , MOLNÁR, O., KUBÁNEK, M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Olomouc Modern Language Series, Vol. 2, Olomouc: Palacký University, 2013. s 243 -251 ISBN 978-80-244-4080-4
(Electronic version, available at: http://atp.anglistika.upol.cz/tifo/TIFO2012_book.pdf)
ISBN 978-80-244-4079-8 (print)

 

Chapter in a monograph:

HRDINOVÁ, E., MRAČEK, D., SKOPEČKOVÁ, E. 2017. „Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků neboli úvodem“. In Hrdinová, E. (ed.) Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků, Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 5-18. 2017 ISBN 978-80-244-5247-0

SKOPEČKOVÁ, E. Na cestě od studenta cizího jazyka k překladateli: Jak se vypořádat s dědictvím výuky cizích jazyků In FENCLOVÁ, M. a kol. (Eds.) Překlad mezi didaktikou cizích jazyků a translatologií. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 15 – 22, ISBN 978-80-7211-473-3. 

SKOPEČKOVÁ, E. Irish-Britain: A Revelation In The Literature Class. In MIŠTEROVÁ, I., SKOPEČKOVÁ, E. (Eds.) A Search for Identity. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s.123-136, ISBN 978-80-261-0323-3.

SKOPEČKOVÁ, E. Otázka adekvátního využívání literatury ve výuce cizího jazyka. In MIŠTEROVÁ, I., FENCLOVÁ, M. a kol. (Eds.) Studium cizích jazyků a kultur v aktuálním diskurzu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s 6 – 20. ISBN 978-80-261-0154-3

SKOPEČKOVÁ, E. African American Literature. In MIŠTEROVÁ, I., SKOPEČKOVÁ, E. (Eds.)  The American Studies Reader. Literature and Culture in the USA. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, s. 102 – 112. ISBN 978-80-7043-836-7.

SKOPEČKOVÁ, E. New English Literature(s). In MIŠTEROVÁ, I., SKOPEČKOVÁ, E. (Eds.) A Reader in British Studies. Literature and Culture in Great Britain I. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008, s.  40-46. ISBN 978-80-7043-736-1.

 

Monograph:

SKOPEČKOVÁ, E. Literární text ve výuce anglického jazyka. Specifické aspekty didaktiky anglicky psané literatury ve výuce anglického jazyka v kontextu současných proměn české vzdělávací soustavy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-935-7.

Patička