Přejít k obsahu

Obecné informace o přijímacím řízení včetně přihlášky ke studiu na stránkách FPE ZČU v Plzni.


Bakalářské studium

Specializace v pedagogice - anglický jazyk pro vzdělávání
Veškeré informace o podmínkách o přijetí jsou ke stažení zde.

  • Přijímací zkouška: U uchazečů se zájmem o studium se předpokládá inimální znalost jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního ramce pro cizí jazyky.  V rámci přijímací zkoušky uchazeči složí Oxford online placement test. Vzorové otázky k dispozici na stránkách Oxford English Testing.
  • Zde je více o testu.

 

Magisterské navazující studium
Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Veškeré informace o podmínkách o přijetí jsou ke stažení zde.

  • Přijímací zkouška: U uchazečů se zájmem o studium se předpokládá znalost jazyka na úrovni C1 podle Evropského referenčního ramce pro cizí jazyky.  V rámci přijímací zkoušky uchazeči složí Oxford online placement test. Vzorové otázky k dispozici na stránkách Oxford English Testing.
  • Zde je více o testu.

 

Celoživotní vzdělávání
Rozšiřující studium anglického jazyka
Veškeré informace o podmínkách o přijetí jsou ke stažení zde.

 

 

Patička