Přejít k obsahu

Erasmus

Information about Erasmus posts and applications for the academic year 2018/2019. We have Erasmus agreements with the following institutions:

 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • VIVES University College (Katholieke Hogeschool VIVES Zuid)
 • KU Leuven
 • TU Chemnitz
 • VIA University College
 • Universidad Autónoma Madrid
 • Universidad de Zaragoza
 • Tartu Ulikool (University of Tartu)
 • National and Kapodistian University of Athens
 • Harokopio University
 • Lithuanian University of Educational Sciences
 • Liepaja University, Liepaja Akademy of Pedagogy
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Instituto Politécnico de Lisboa
 • Kazimierz Wielki University/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • College of Foreign Languages in Czestochowa
 • Univerza v Ljubljani
 • Žilinská univerzita
 • Baskent University
 • Nottingham Trent University
 • Plymouth University

Výjezd pro studenty je možný realizovat 1x v každém z následujících cyklů):

 • v bakalářském programu (celkem 12 měsíců – je možno si rozdělit)
 • v magisterském programu (celkem 12 měsíců – je možno si rozdělit)
 • v doktorandském programu (celkem 12 měsíců – je možno si rozdělit)

Získat je potřeba MINIMÁLNĚ 20 kreditů; je možno splnit 30 kreditů. Finanční prostředky se poskytnou díky EU a MŠMT (částky se liší podle destinací).

Více informací:
Dr Barbora Benešová, KAN – CH 106;
e-mail: bbenesov@kan.zcu.cz

Nabídky praktických stáží v zemích EU včetně asistentských praxí pro budoucí učitele jsou zájemcům z FPE k dispozici u P. Bínové na odd. ZV. Praxe je možné realizovat a financovat v rámci programu Erasmus+ a jsou určené pro studenty i budoucí absolventy ZČU. V případě absolventské stáže je nutné smlouvu uzavřít ještě v době studia na ZČU, tj. mít stáž závazně domluvenou i se zahraniční organizací. V případě zájmu další informace o aktuálních nabídkách poskytne P. Bínová na adrese binova@rek.zcu.cz

Patička