Přejít k obsahu

Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia AJ pro učitele (dále ZZ)

Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (5 semestrů)
Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele SŠ (5 semestrů)

ZZ jsou z didaktiky, lingvistiky a literatury. Na přípravu je 60 minut, ZZ trvá 30 minut – 10 minut na každou dílčí zkoušku.

  • Didaktika: okruhy odpovídají probranému učivu; student navíc krátce seznámí zkoušející s didaktickými aspekty své závěrečné práce.
  • Lingvistika: student si vytáhne jednu otázku ze 20 (10 z gramatiky, 5 z fonetiky, 5 z lexikologie); otázky jsou praktické, vždy je to příslušně zaměřený rozbor krátkého textu.
  • Literatura: student si vytáhne jednu otázku ze 16 (8 z britské literatury, 8 z americké literatury); otázky korespondují s probranými okruhy, je možno se zaměřit na jednoho z uvedených autorů. Důraz je kladen na vlastní četbu.

Poznámka: V případě nejasností o probraném učivu, kontaktujte vyučující příslušného předmětu.


Učitelství anglického jazyka pro SŠ pro absoloventy učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ (3 semestry)

ZZ je rozšířenou obhajobou závěrečné práce (dále ZP). Trvá 20 minut, je bez přípravy. Student by měl prokázat znalost odborné tematiky v širším kontextu a porozumění didaktickým aspektům ZP.


Informace o ukončení studia - LS  2016/2017

  • K závěrečné zkoušce je potřeba se elektronicky přihlásit u pí. Hrubé do 5.5. 2017.
  • Odevzdání závěrečných prací na KAN , Chodské nám. 1 do 5.5. 2017 (je možno zaslat poštou).
  • Závěrečné zkoušky v 5-semestrální studiu:  22.6. 2017
  • Závěrečné zkoušky v 3-semestrální studiu: 22.6. 2017

Patička