Přejít k obsahu

Publications in year 2020

  Count Year
Number of publications 7
LIŠKOVÁ, Š. Improvizace v duchu etnické hudby na Dnu otevřených dveří. 2020.
 
VALACH, P. ., VAŠÍČKOVÁ, J. ., FRÖMEL, K. ., JAKUBEC, L. ., CHMELÍK, F. ., SVOZIL, Z. . Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents?. Journal of Physical Education and Sport, 2020, roč. 20, č. 1, s. 186-195. ISSN: 2247-8051
 
HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SLAVÍK, J.. Modelování kurikula. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 193 s. ISBN: 978-80-261-0903-7
 
HRDLIČKA, M. . O lingvodidaktických popisech češtiny nejen pro potřeby cizinců. Český jazyk a literatura, 2020, roč. 70, č. 4, s. 177-184. ISSN: 0009-0786
 
RŮŽIČKOVÁ, V. . Od zimy do jara - seminář Praha. Praha (Rudolfinum), 2020.
 
MIČÍK, M.., TOMCZYK, L.., SLÁDKAYOVÁ, M.., VARGA, E.., ČARVAŠOVÁ, A.., EGER, L.., EGEROVÁ, D.., KUNEŠOVÁ, H.., KUTLÁK, J.., PRANTL, D.., ROHLÍKOVÁ, L.., ŘEHOŘ, P.., CZERWIEC, K.., KOPERNA, P.., MRÓZ, A.., POTYRALA, K.., KARIKOVÁ, S.., KRYSTOŇ, M.., SCHUBERT, M.., BORSOS, E.., CZEGLÉDI, C.., JÁRÁSI, É.., VALENTINYI, K.V.., SZIRA, Z.. Social Media and Trust Building. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2020, 180 s. ISBN: 978-80-7211-577-8
 
Lišková, Š. Workshop pro děti se sociálním znevýhodněním. Ponton z.s. Pětatřicátníků 27, Plzeň, 15.01.2020 - 15.01.2020.
 

Patička