Přejít k obsahu

Publications in year 2019

  Count Year
Number of publications 88
SLOWÍK, J. A Person with special needs in a Christian Community. 1. vyd. Praha : Advent-Orion, 2019, 133 s. ISBN: 978-80-7172-645-6
 
Slowík, J. A creative approach to the inclusion of people with special needs. 18.09.2019 - 21.09.2019.
 
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivace zájmu žáků ZŠ o technické obory. In Trendy ve vzdělávání. Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 22. ISBN: 978-80-244-5511-2
 
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivity a popularizační činnost v oblasti technického vzdělávání v kontextu výběru oboru střední školy. Journal of Technology and Information Education, 2019, roč. 11, č. 1, s. 28-37. ISSN: 1803-537X
 
FRANTA, D. Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý. In Pochopit vteřinu : prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019. s. 181-187. ISBN: 978-80-200-2932-4
 
PFEIFEROVÁ, D. Der Text als Grabschrift oder als Ort der Auferstehung? Peter Handkes Wunschloses Unglück. In „Das Wort sein gewagt“ : ein Symposium zum Werk von Peter Handke.. Wien : Praesens Verlag, 2019, s. 100-106. ISBN: 978-3-7069-0946-4
 
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 280 s. ISBN: 978-80-261-0846-7
 
STOČES, J. Die erste Tschechoslowakische Republik im Gedächtnis der Tschechen und der Sudetendeutschen. Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, 2019.
 
KROTKÝ, J. Digital Literacy Development and Inquiry Based Learning in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
 
MENCLOVÁ, H. Diminutiva im Deutschen und Tschechischen : eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart. 1. vyd. Berlin : Frank&Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2019, 285 s. ISBN: 978-3-7329-0494-5
 
KOUT, J., MITCHELL, J., POLHORSKÝ, A., PFISTER, D., QUIJADA, L. Disentangling the identity of the genus Biatorellina. Warsaw-Bialowieza, 2019.
 
KROTKÝ, J. Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!. Košice, Poprad, Banský Bastrica, Trenčín, Bratislava, 2019.
 
HONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1805-7705
 
JELÍNKOVÁ, B., ZACHOVÁ, M. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole - inspirace z Norska i pro české základní školy. Komenský, 2019, roč. 143, č. 03, s. 50-56. ISSN: 0323-0449
 
KUHN, T. Eben v krajinách patmoských - Irena Chřibková a Martin Opršal. Hudební rouzhledy, 2019, roč. 72, č. 5, s. 17. ISSN: 0018-6996
 
PFEIFEROVÁ, D. Ein Kartenhaus, ein Schlachthof, und ein Atlas der bedrohten Lebensarten: Skeptische Europa-Konzepte bei Libuše Moníková, Michael Stavarič, und Christoph Ransmayr. Journal of Austrian Studies, 2019, roč. 52, č. 1-2, s. 21-41. ISSN: 2165-669X
 
HONZÍK, L., FRANK, J. Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers’ education. In 18th conference on applied mathematics : Aplimat 2019 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. s. 508-515. ISBN: 978-80-227-4884-1
 
FEIFERLÍKOVÁ, R. FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 Kroměříž. 2019.
 
ČECHOVÁ, M. Fejetonky dobré češtiny?. Bohemistyka, 2019, roč. 19, č. 2, s. 271-274. ISSN: 1642-9893
 
ASCHENBRENNER, V., FEIFERLÍKOVÁ, R. Festival Procházky uměním. 2019.
 
KUČERA, L., PEŠKA, J., FOJTÍK, P., BARTÁK, P., KUČEROVÁ, P., PAVELKA, J., KOMÁRKOVÁ, V., BENEŠ, J., POLCEROVÁ, L., KRÁLÍK, M., BEDNÁŘ, P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč. 11, č. 8, s. 4221-4227. ISSN: 1866-9557
 
ZÍBAROVÁ, L., KOUT, J., KŘÍŽ, M. First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. Czech Mycology, 2019, roč. 71, č. 1, s. 37-47. ISSN: 1211-0981
 
HONZÍKOVÁ, J. Formatívne hodnotenie žiakov v kognitívnej oblasti v predmete technika. 2019.
 
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskaja neologija: opyt izučenija. In Leksiko-grammatični innovaciji v sučasnich slov´jans´kich movach : materiali IX Mižnarodnoji naukovoji konferenciji. Dnipro: Lira, 2019. s. 53-60. ISBN: 978-966-981-175-2
 
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskie novšestva i ich diskursivnoe osvoenie. In Žurnalistika, mul´timedia: informacionnyj i sociokul´turnyj potencial. Krasnodar: Kubanskij gosudarstvennyj universitet, 2019. s. 85-98. ISBN: 978-5-8209-1605-2
 
HORÁK, J., BRESTOVANSKÁ, T., MLADENOVIĆ, S., KOUT, J., BOGUSCH, P., HALDA, J., ZASADIL, P. Green desert?: Biodiversity patterns in forest plantations. Forest Ecology and Management, 2019, roč. 433, č. February, s. 343-348. ISSN: 0378-1127
 
PEŠKOVÁ, M. Hodnotový obraz Česka a Ruska u Jáchyma Topola. In Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2019. s. 447-456. ISBN: 978-80-263-1476-9
 
KROTKÝ, J. Implementation of New Technologies in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
 
VOLTROVÁ, M. Improving Learners' Pragmatic Competence in German as a Foreign Language: Introducing Unique Features of Discourse in Social Networks. Praha, 2019.
 
FILIPI, Z. Informace k projektům PRIM a DG. In Konopásková, A. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 30-33. ISBN: 978-80-7481-201-9
 
Slowík, J. Inkluzivní vzdělávání v ČR. Jelabuga, 04.09.2019 - 04.09.2019.
 
Feiferlíková, R. Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou III.. Plzeň, FPE Klatovská 51, 10.05.2019 - 10.05.2019.
 
PAVELKA, J., HONZÍKOVÁ, J., ĎURIŠ, M., TOMKOVÁ, V., ŠOLTÉS, J. Interest of primary school pupils in technical activities and technical education. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 272 s. ISBN: 978-80-261-0887-0
 
ŠAFRÁNKOVÁ, D., ZACHOVÁ, M. Jak efektivně pracovat s dítětem se SVP. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 48 s.
 
Stočes, J. Jan ze Štiboře / Johannes von Schüttwa. Šitboř (okres Domažlice), 29.06.2019 - 29.06.2019.
 
FEIFERLÍKOVÁ, R. Jaroslav Fiala Hudební život Františkových Lázní -recenze:. Plzeň : Archiv města Plzně, 2019.
 
VALOVA, L. Jazyk kak zerkalo real´nosti. Pedagogická fakulta UK Praha, 2019.
 
SLOWÍK, J. Je současný způsob konceptualizace mentálního handicapu užitečný pro sociální práci?. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019.
 
PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření přirozeného čísla. In EME 2019 : zborník abstraktov : Reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. s. 93-95. ISBN: 978-80-223-4707-5
 
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D., ASCHENBRENNER, V. Koncert Dívčího akademického sboru a Plzeňského akademického sboru. 2019.
 
PLUHÁČKOVÁ, M., DUFFEK, V., STACKE, V., MENTLÍK, P. Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ - identifikovaná kritická místa a jejich příčiny. Arnica, 2019, roč. 9, č. 1, s. 15-30. ISSN: 1804-8366
 
KOUT, J., VLASÁK, J., LINDNER, D. L., BANIK, M. T. Laetiporus lobatus (Basidiomycota, Polyporales), a new fungal species from Costa Rica. Phytotaxa, 2019, roč. 408, č. 3, s. 208-214. ISSN: 1179-3155
 
BATKOVÁ, D., FRANK, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematická soutěž na 1. stupni základní školy. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1339-8725
 
HONZÍK, L., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematické úlohy na šachovnici. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 12-24. ISSN: 1210-9037
 
KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1210-9037
 
DZHYNDZHOLIIA, G. Metaforičeskije scenarii: Tradicii i novacii (na materiale sovremennych mediatekstov). Lingvistika. Lingvokul´turologija, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 298-321. ISSN: 2409-3238
 
RICHTR, V., NOVÁK, L. Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2019, roč. 28, č. 1, s. 10-16. ISSN: 1210-3349
 
DZHYNDZHOLIIA, G. Neofrazemy v sovremennom mediatekste. In Mediaissledovanija 2019. Barnaul: Izdatel´stvo Altajskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019. s. 28-40. ISBN: 978-5-7904-2378-9
 
SLOWÍK, J. Nové možnosti podpory v inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha, 2019.
 
DZHYNDZHOLIIA, G., RAMAZANOV, S. Obraz vremeni v poezii B. Pasternaka. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (AUEDFD), 2019, roč. Neuveden, č. 62, s. 137-144. ISSN: 2602-2788
 
BRČÁKOVÁ, V., ČECHOVÁ, M., FRANTA, D., HRDLIČKA, M., CHÝLOVÁ, H., MÁLKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J., PÍSKOVÁ, R., SPĚVÁČKOVÁ, M., SUDA, Z., ŠTĚPÁNÍK, S., VAŇKOVÁ, J., VEJVODOVÁ, J., VIKTORA, V. Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 220 s. ISBN: 978-80-261-0874-0
 
MALYSHEVA, V., SPIRIN, V., MIETTINEN, O., KOUT, J., SAVCHENKO, A., LARSSON, K. On Craterocolla and Ditangium (Sebacinales, Basidiomycota). Mycological Progress, 2019, roč. 18, č. 5, s. 753-762. ISSN: 1617-416X
 
VALOVA, L. Opyt aprobaciji kursa "Russkij jazyk i kul´tura reči" v Zapadnočešskom universitete. In Jȩzyk Rosyjski jako obcy : Dydaktyka w audytorium sⱡowiańskim i niesⱡowiańskim. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2019. s. 127-139. ISBN: 978-83-951407-3-0
 
PODROUŽEK, L. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. 2019.
 
FRANK, F., FRANK, J. Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 74-80. ISSN: 1805-7705
 
KUBAŇOVÁ, P., SIMBARTL, P. Pokusnické práce pro děti předškolního věku - voda. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 33. ISBN: 978-80-261-0872-6
 
PFEIFEROVÁ, D. Prag als Cittá dolente. Zur Romantrilogie von Daniela Hodrová nicht nur im Kontext der Prager deutschen Literatur. In „Kontaminierte Landschaften“ : Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus : eine exemplarische Bestandsaufnahme anhand von literarischen Texten. Berlin : Peter Lang, 2019, s. 217-224. ISBN: 978-3-631-74563-2
 
PRŮCHA, T. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. Banská Bystrica, 2019.
 
PRŮCHA, T., FILIPI, Z., ROHLÍKOVÁ, L. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. In Horváthová, D. DidInfo : Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. s. 115-118. ISBN: 978-80-557-1533-9 , ISSN: 2454-051X
 
LEVÝ, J., RAPANTOVÁ, L. Proměna dokonalá a její užití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Komenský, 2019, roč. 143, č. 04, s. 47-55. ISSN: 0323-0449
 
VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika s nadhledem. 3. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2019, 160 s. ISBN: 978-80-7489-525-8
 
PRŮCHA, T. Příprava budoucích učitelů ve virtuální třídě. Plzeň, 2019.
 
ŽOLDOŠOVÁ, K., BIELIKOVÁ, M., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KÉHAR, O., KOHOUT, V., KRATOCHVÍL, P., MERGL, M., PODROUŽEK, L., RANDA, M., REJLOVÁ, J., SIMBARTL, P., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠRÁMOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, P., HILLE, K., ARNDT, P., HAUBER, M., BRAUNERT, S. Přírodověda : interaktivní bádání pro děti a mládež v primárním vzdělávání : metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019, 400 s. ISBN: 978-80-8140-364-4
 
JŮZA, T., DURAS, J., BLABOLIL, P., SAJDLOVÁ, Z., HESS, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KUBEČKA, J. Recovery of the Velky Bolevecky Pond (Plzen, Czech Republic) via biomanipulation - Key study for management.. Ecological Engineering, 2019, roč. 136, č. Oct, s. 167-176. ISSN: 0925-8574
 
SLOWÍK, J. Rodiče jako spoluaktéři inkluzivního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2019.
 
VOTÍK, J. Rovnováhové schopnosti v športě. Brno : Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií, 2019.
 
FILIPI, Z. Rozvoj informatického myšlení žáků. Brno, 2019.
 
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D. Setkání s hudbou. 2019.
 
VOLTROVÁ, M., MOTLÍKOVÁ, I. Sociální sítě ve výuce němčiny. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 2, s. 9-18. ISSN: 1210-0811
 
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. 2019.
 
SLAVÍK, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů magisterského studia v předmětu Reflexe a hodnocení kvality výuky. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 184-194. ISSN: 1339-8725
 
SLOWÍK, J. Special needs and special gifts: Building an inclusive community.. Loma Linda University, California, USA, 2019.
 
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
 
KUHN, T. Tango a Capella Brava. Hudební rozhledy, 2019, roč. 72, č. 5, s. 16-17. ISSN: 0018-6996
 
GAŽÁKOVÁ, E. Tartas : regionální přehlídka dětského divadla již potřinácté v Dobřanech (a po jedenácté v Káčku). Dobřanské listy, 2019, roč. 17, č. 6, s. 10.
 
HONZÍKOVÁ, J. Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom kontexte. Katolická univerzita v Ružomberoku : Vydavateľstvo VERBUM Katolíckej univerzity v Ružomberk, 2019.
 
JUHAŇÁK, L., ZOUNEK, J., ROHLÍKOVÁ, L. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, 2019, roč. 92, č. March 2019, s. 496-506. ISSN: 0747-5632
 
JŮNOVÁ, R., SIMBARTL, P. Velikonoční zvyky a tradice na 1. stupni ZŠ. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 32. ISBN: 978-80-261-0872-6
 
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení sboru na zahájení výstavy fotografií Obloha na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. 2019.
 
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení souboru flamenca Echale Papa na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2019.
 
LERCHOVÁ, K., SIMBARTL, P. Využití papíru v mateřské škole pro rozvoj a zjišťování úrovní jemné motoriky u dětí. In Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny : sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 27. ISBN: 978-80-244-5511-2
 
QUIJADA, L., POPOV, E., POLHORSKÝ, A., TANNEY, J., KOUT, J., JOHNSTON, P., PFISTER, D. What do we know about Grovesiella?. Warsaw-Bialowieza, 2019.
 
Blahutková, D., Hanzelínová, L., Paitlová, J., Průcha-Wittmann, J. Workshop "Grenzüberschreitende Interaktion" in Pilsen. Plzeň, 15.05.2019 - 18.05.2019.
 
VIKTORA, V. Z literárního muzea: Emanuel Bozděch. Český jazyk a literatura, 2019, roč. 69, č. 4, s. 206-207. ISSN: 0009-0786
 
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Zájem žáků o technické obory. Velké Losiny, 2019.
 
PFEIFEROVÁ, D. Černé mše a text jako prostor k zmrtvýchvstání. Tvorba Josefa Winklera. iliteratura.cz, 2019, roč. Neuveden, č. 6.3.2019, s. nestránkováno.
 
HONZÍKOVÁ, J. Čestmír Serafín: Illustrative Electrical Engineering in the primary school curriculum. Olomouc : UPOL Olomouc, 2019.
 
HORA, J. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019.
 

Patička