Přejít k obsahu

Current projects

Educational community for social, personal and civic education: Experiential learning with the elements of games, psychomotorics, education in nature and drama education.

Project code: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.11.2016 - 31.10.2019
Hlavní řešitel:

Keywords

společenství praxe, zkušenostní učení, pohybové hry, psychomotorika, výchova v přírodě, dramatická výchova

Zpět na seznam projektů


Patička