Přejít k obsahu

Current projects

Nursery schools as centers of peer support in areas focused on individualizing education and creativity development

Project code: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 15.03.2017 - 14.03.2020
Hlavní řešitel:

Keywords

propedeutika, individuální potřeby dětí, individuální přístup ve vzdělávání

Zpět na seznam projektů


Patička